AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Divkārši svētki Nīkrāces pamatskolā

karoga uzvilksana

1. septembris Nīkrāces pamatskolā sākās ar lielu gandarījuma sajūtu, visi gaidīja lielo notikumu. Svinīgajā līnijā piedalījās daudz ievērojamu personu, Saeima deputāte Nellija Kleinberga, Skrundas novada priekšsēdētāja Loreta Robežniece, izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte, Nīkrāces pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere un vietējie uzņēmēji. Paši galvenie viesi bija AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pārstāvji - meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Dace Gūtmane un mežkopības vadītājs Uldis Ozols no LVM Dienvidkurzemes reģiona.

uzruna

Atzinīgus vārdus teica Dace Gūtmane savā uzrunā skolēniem, skolotājiem un vecākiem par paveikto darbu un aicināja arī turpmāk būt aktīviem Mammadaba draugiem, mīlēt dabu, mežu, sargāt to un sadzīvot ar to neizdarot tai pāri. Skolēniem ļoti patika atbilde, ja kāds prasīs: “Kā iet?”vai “Kā klājas?”, tad visiem ir jāatbild: “Zaļi jo zaļi!”

akreditacijas raksts

LVM pārstāvji nolasīja akreditācijas rakstu par Vēstniecības nosaukuma piešķiršanu. Ilgi gaidītais brīdis bija klāt.

vestnieku lentas

Mammadaba Vēstniecības goda lentas aplika skolas direktorei Anitai Sebežai, Mammadaba projekta vadītājai skolā Mārītei Vanagai un 9. klases skolniekam Artūram Grundmanim un kopā ar LVM pārstāvjiem mastā pacēla Mammadaba karogu.

vestnieki

Nīkrāces pamatskola tika oficiāli pasludināta par Mammadaba Vēstniecību Dienvidkurzemes reģionā.

2016./2017.mācību gadā Nīkrāces  pamatskola Dienvidkurzemes reģionā sevi varēs saukt par Mammadaba Vēstniecību un pie skolas visa mācību gada garumā plīvos Mammadaba karogs.  Skola bija starp astoņām Latvijas zaļākajām skolām, kuras izvirzīja AS „Latvijas valsts meži” un Izglītības un zinātnes  ministrijas Valsts izglītības satura centrs draudzīgās vienošanās rezultātā ar kopīgu mērķi tuvināt skolas dabai. Mammadaba Vēstniecības godu skola nopelnīja  2015./2016. mācību gadā aktīvi pierādot savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi: stādot kociņus, sakopjot dabu, izliekot putnu būrīšus, piedaloties Meža olimpiādē, apciemojot Mammadaba objektus un vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā Mammadaba meistarklases ietvaros.

Šis mācību gads pamatskolas skolēniem un skolotājiem bija īpaši rosīgs. Skolēni aktīvi pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi.

LVM Dienvidkurzemes reģiona pārstāvis Uldis Ozols  aicināja visa mācību gada garumā godam pildīt īpašos Mammadaba vēstnieku pienākumus, dodot Zaļo godavārdu un pozitīvi iedvesmot līdzcilvēkus tikpat dabiski kā līdz šim! Skolas bibliotēka tika papildināta ar grāmatām par mežu, meža vērtībām un apkārtējās vides jaunumiem no LVM un mežzinātnes institūta "Silava". Nīkrāces pamatskolas skolēni apņēmās godam pildīt vēstnieku pienākumus un pildīt uzdotos uzdevumus.

Par to, kā norisinājās šī diena, skaties TV Skrunda veidotajā video sižētā: