AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Meža diena Ozolnieku vidusskolā

2

21. februārī Ozolnieku vidusskolā viesojās Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē vides izglītības speciālistes Inaida Jagučanska un Inese Namniece, kuras vadīja nodarbības „Mežu zemē Latvijā” 5.klašu skolēniem.

1

Nodarbībās skolēni pilnveidoja savas esošās zināšanas par mežu, kā arī uzzināja daudz jaunus faktus. Darbojoties kopā ar vides izglītības speciālistēm, skolēni  mācījās noteikt dažādu sugu kokus un krūmus, mēģināja noteikt dažādas vielas un priekšmetus, kuru sastāvā nav celuloze, mācījās atšķirt koku sēklas, kā arī atkārtoja dabaszinībās iegūtās zināšanas par  fotosintēzi.

3

Dabaszinību skolotāja atzina, ka nodarbība bija kā turpinājums stundās apgūtajai vielai.

4

Pašā ziemas spelgonī, 27.februārī arī  pie pirmklasniekiem ciemojās Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē vides izglītības speciālistes Inese  un Inaida, lai kopā izstaigātu meža takas un iepazītos ar meža bagātībām - kokiem, putniem, dzīvniekiem un kukaiņiem.

5

Skolēni pētīja dažādu koku sēklas, minēja mīklas, mācījās atpazīt kokus pēc attēliem un  klausījās stāstus par kukaiņu labajiem darbiem.

7

Vides izglītības speciālistes bija atvedušas līdzi dzīvnieku un putnu izbāzeņus- dzeni, vāveri, sīli un bebru.

9

Skolēni atzina, ka pirmo reizi ir iespēja tik tuvu aplūkot meža iemītniekus un aptaustīt tos, iepriekš tie redzēti tikai grāmatā.

10

Nodarbību saturs bija atbilstošs Ekoskolas gada tēmai „Mežs” un Mammadaba Vēstniecības skolas mērķiem.

Paldies skolotājām Inai un Inesei par atsaucību, sadarbību un brīnišķīgajām nodarbībām!