AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Kartons pārtop pilsētā!

1

Mācību stundās ir tādi uzdevumi, kas nav viegli izpildāmi, bet spēj atraisīt iztēli un darboties kāri pat visnegribīgākajam cilvēkam. Tādus bieži izvēlasMammadaba vēstniecības Dienvidkurzemē - Cieceres internātpamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Kristīne Briška.

Makulatūras vākšanas procesā gadās pa kartona kastei, pa kādam interesantu faktūru nesošam papīra atlikumam. Ne vienmēr stundās un ikdienā jāizmanto tikko no veikala atnestas baltas A3 formāta lapas. Skolotāja prot saskatīt dažādu materiālu priekšrocības. Novembrī un decembrī 6.a/b klases skolēni vizuālās mākslas stundās strādāja sev neierastā, ļoti rosinošā tehnikā. 3D maketu gatavošanā tika izmantots otrreiz lietots iepakojuma gofrētais kartons.

2

Darba tēma – „Lauku sēta”. Katrs pilsētā dzīvojošais bērns centās atcerēties, kā tad izskatās laukos, kas ekskursijās redzēts, lauku bērni vērtēja, kas ir svarīgākais un nepieciešamākais viņu sētā.

3

Es darbos pamanīju tikko no sniega iztīrītu taku uz dīķa pusi, vajag tikai paķert slidas un …. Pieķēru aiz kāda namiņa stūra paslēpušos lauska tēvu ar visu cirvīti, ielaidu kūtī sasildīties minci ar sniegā nosalušām ķepiņām. Tagad gaidīšu, kad no ēku jumtiem sāks stiepties gari un trausli lāsteku pirksti. Ko pamanīji tu?