AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Mammadaba Vēstniecības skolēni dodas ekskursijā uz Ķemeriem

 

1a

Jūrmalas sākumskolas “Atvase” 6.a klase 29.martē devās mācību ekskursijā uz Ķemeru Nacionālo parku, kur mūs laipni sagaidīja parka pārstāve Aija Balandiņa. Savu Ķemeru NP izzinošo ekskursiju sākām pie Sēravotu. Sadalījāmies grupās, katra grupa saņēma darba lapu. Pirmais uzdevums bija sēravota izpēte.

Otrais uzdevumā gatavojām no kritušiem dabas materiāliem laiviņas un pludinājām Vēršupītē.

2

Trešais uzdevums bija saistīts ar Ķemera NP dižkokiem. Mērījām apkārtmēru, augstumu, mēģinājām noteikt koka vecumu. Ceļā no Sēravota līdz Meža mājai pēc attēliem meklējām kokus un noteicām to sugu.

3

Sameklējām trīs dažādus čiekurus un noteicām, kuram kokam katrs čiekurs atbilst. Pie Meža mājas izzinājām kā latviešu kultūrā tiek runāts par kokiem un to nozīmi ikdienā. Telpās skolēni noskatījās filmu par Skudrupīti un darbojās ar interaktīviem materiāliem.

Dienas noslēgumā izrunājām jauniegūtos iespaidus un zināšanas. To visu apkoposim skolā.

6.a klases klases audz. Ina Pokromoviča