AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Allažos pirmklasnieki mācās āra mācību klasēs

1

Rudens saulainās, siltās dienas ir īstais laiks, lai vēl paraudzītos, kas interesants dabā tuvākajā apkārtnē. Allažu pamatskolas pirmklasnieki dabas zinības stundas labā laikā aizvada ārā. Mācoties sadarboties pa pāriem un uzdevumus paveicot kopā, skolēni meklēja, pierakstīja vai zīmēja tuvākajā apkārtnē saskatāmos un atpazīstamos dabas objektus.

2

Līdzās bērzam un ozolam, ābelei un pēdējiem rudens ziediņiem pļaviņā vērīgākie atrada arī pa kādai sēnei, steidzīgam kukainim vai lēkājošam sienāzim. Tūtiņās tika salasītas arī ozolzīles. Tās ziemā noderēs sīļu cienastam, kas skolas ābeļdārzā allaž meklē ko garšīgu. 

Klases audzinātāja Ināra Paegle