AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Kalnsētas pamatskolas mazpulks “CIP” mežā kopā ar citiem Latvijas mazpulcēniem

3

Ik pa laikam dzird runājam, ka jaunās tehnoloģijas nav domātas vecākās paaudzes ļaudīm. Ja vēl pirms 2 dienām es domīgi grozīju galvu un bieži piekritu šiem runātājiem (tiesa, tikai daļēji), tad šorīt noteikti oponētu katram, kurš kaut ko tādu atļautos manā klātbūtnē izpīkstēt vai pavisam normālā balsī paziņot, ja es nebūtu tuvumā, ja to skaidri nedzirdētu.

1

Kādēļ tādas izmaiņas? Pavisam vienkārši, 30 septembrī 20 “Latvijas mazpulku” komandas visā Latvijā devās pārgājienā “Tiešsaistē mežā”. Viena no komandām startēja arī no Kalnsētas pamatskolas. Mūsu mazpulks “CIP” devās 6 km garā pārgājienā pa mežu, iesaistoties spēlē, ko koordinēja aplikācijas – Loquiz, Dabas dati un WhatsApp. Lūk, tajās arī slēpjas manu uzskatu maiņa. Ja līdz šim nekāroju savu telefonu pielādēt ar dažādām “nevajadzīgām” lietām, tad šoreiz tās nevajadzīgās lietas kļuva par pat ļoti nepieciešamām. Pārgājiena laikā ik pēc noteikta noieto metru skaita saņēmām pa spēles “Cilpotāji” uzdevumam. Tēmas dažnedažādas – augu valsts mežā: sēnes, koki, rudens pazīmes mežā, folklora, dzīvnieki, uzņēmējdarbība …

2

 Ne jau tikai zināšanas tika kustinātas un no atmiņas plauktiem vilktas uz āru. Mazpulku organizācijas biroja meitenes mūs uzmundrināja ar komandas saliedēšanas, dabas vērošanas un atdarināšanas uzdevumiem. Starp cilpu jautājumiem ieklausījāmies meža skaņās, smaržojām, pētījām, meklējām, attēlojām, sasveicinājāmies, smējāmies, komunicējām ar citām komandām. Ai, cik tas bērniem un man pašai šķita aizraujoši! Šoreiz visa pārgājiena laikā pat ne reizi neatskanēja vaidi par nogurumu vai kādu vainu, visi braši gāja, skrēja, domāja, rakstīja atbildes, pildīja radošos uzdevumus, fotografēja, sūtīja atbildes. Arī es. Nu ir rokā prakse dažādu aplikāciju lietošanā. Nolēmu tā turpināt.

4

 

Paldies, ka “Latvijas mazpulki” noorganizēja šo aktivitāti, ka mazpulcēni apmācīja mani jaunā jomā – telefona lietošanā pārgājiena uzdevumu veikšanai, ka bijām laba komanda!

Pēc pārgājiena turpinājām būt kopā zaļajā piknikā.

Vēl tikai jāaizsūta Dabas datiem pārgājiena laikā sastaptais zaļākais un dzeltenākais bērzs, interesantākā sēne, košākā kļava un citi dabas veidoti brīnumi. Vēl tikai jāiemācās visam pievienot mirkļbirkas #TiešsaistēMežā #mazpulkupārgājiens #ejammežā.

Laikam izdevās.

 Kalnsētas pamatskolas mazpulcēni aicina katru šoruden vēl doties aplūkot to, kas notiek mežā.