AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Ziņo Mazzalvēnieši- skolotāji apguvuši meža zinības

Skolotāji ciemos pie Mammadaba

Šajā mācību gadā Mazzalves pamatskola ieguvusi nomināciju ,,Mammadaba vēstniecība”, par ko liecina lepni plīvojošais balti-zaļais Mammadaba karogs pie skolas.

Būt vēstniecībai nozīmē saņemt  ne tikai  gandarījumu par to, ka novērtēts skolotāju entuziasms iesaistīt skolēnus vides izglītības programmā ,,Izzini mežu” ,bet arī zaļās  balvas –izglītojošas ekskursijas gan skolotājiem, gan skolēniem uz dažādiem  Latvijas valsts mežu objektiem. Būt vēstniecībai nozīmē arī turpināt iesākto darbu ne tikai pašiem, bet piesaistīt un ieinteresēt šai projektā arvien vairāk jaunus dalībniekus no Vidusdaugavas mežsaimniecības teritorijā esošajām skolām ar mērķi izzināt, izprast un novērtēt mūsu valsts vislielāko bagātību- mežu un ar to lepoties.

Šajā mācību gadā sadarbībā ar Mammadaba Vēstniecībām  AS  "Latvijas valsts meži", Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centrs un LVMI “Silava” piedāvā tālākizglītības kursus skolotājiem „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”.

31.oktobī šo  iespēju kā vienu no balvām izmantoja Mazzalves skolotāji, kopā ar Mammadaba Vēstniecību Dienvidlatgalē- Aknīstes vidusskolu, piesaistīja braucienam kolēģus no Neretas, Sproģiem, Valles, Daugmales, Daugavpils un Aknīstes novadiem. Lielu darbu šī brauciena noorganizēšanā ieguldīja skolotāja Anda Freimane, kas, piesaistot savus skolēnus un kolēģus, jau vairākus gadus aktīvi iesaistās Mammadaba meistarklases aktivitātēs.

Diena bija ļoti interesanta un norisēm bagāta. Par to bija parūpējusies šī projekta vadītāja Līga Zute-Abizāre.

Iepazisties koksMežaparka izstādes ,,Iepazīsties-koks” telpās vispirms noklausījāmies LVMI ,,Silava” direktora Jurģa Jansona lekciju par tēmu ,,Kas notiek ar mežiem Latvijā”. Viņš stāstīja gan par Latvijas mežu sastāvu, augsnes īpatnībām, gan vēsturiski izveidojušos mežu kopšanas sistēmu un jaunajām tendencēm mežu apsaimniekošanā.

Izstādes materiālu apskate notika grupās. Starptautiskā Vides izglītības fonda programmas ,,Learning About Forest” vadītāja Līga Zute-Abizāre vadīja nodarbību par tēmu ,,Mežs ienāk skolā, skola- mežā”. Viņa izstāstīja galvenos Mammadaba darbības virzienus.

Meža un koksnes pētniecības un attīstības institūta direktors Andrejs Domkins stāstīja par koksnes pielietojumu mūsdienās un nākotnē, bet AS ,,Latvijas Finieris” pārstāve Jolanta Medne pastāstīja un parādīja tradicionālo un novatorisko finiera ražošanā un izmantošanā.

Dienas otrā daļa bija ieplānota Baldones mežā. mezaaPraktiskajās nodarbībās guvām noderīgu informāciju un priekšstatu par to, kā  mūsdienās ar modernām ierīcēm veic mežā nepieciešamos mērījumus, novērtē to, plāno saimniecisko darbību un izvērtē meža vidē esošās dabas vērtības un to saglabāšanas iespējas. Nodarbības vadīja Vidusdaugavas mežsaimniecības plānošanas vadītājs Kaspars Riže, plānotāji Oskars Petrusevičs un Juris Māliņš. Daudzi bija pārsteigti par modernajiem instrumentiem, ko plānotāji izmanto, un secināja, ka mūsdienās šī darba veikšanā ir vajadzīgas labas profesionālas prasmes un zināšanas.

pusdienas mezaa

Kursu noslēgumā  mūs patīkami iepriecināja gardais AS „Latvijas valsts meži” sarūpētais cienasts mežā pie ugunskura.

Ar jaunām zināšanām, iespaidiem  un pozitīvām emocijām atgriezāmies mājās.

Mazzalves skolotāja Daiga Pabērza.