AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Aknīstes pedagogi mācās par mežu mežā

Iepazīsties-koks31.oktobrī daļa Aknīstes vidusskolas skolotāju kopā ar kolēģiem no kaimiņu izglītības iestādēm apmeklēja kursus vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Kursus organizēja AS Latvijas valsts meži. Pateicoties tam, ka šogad Aknīstes vidusskola ir Mammadaba vēstniecības skola Dienvidlatgales reģionā, mums tika dota iespēja papildināt savas zināšanas gan praktiskajās nodarbībās mežā, gan strādājot domu darbnīcās, gan piedaloties lekcijā-diskusijā ,,Kas notiek ar mežiem Latvijā?";  apmeklējām arī izstādi ,,Iepazīsties - koks!" Mežaparkā.  „ Interesanti, relaksējoši, izzinoši, tagad uz mežu skatos ar ,,citām acīm"” - tādas ir atsauksmes pēc šīs jauki pavadītās dienas.

Aknīstes vidusskolas skolotāja Elga Miķēna

Ar ko mums asociējas vārds „mežs” – sēnes, papardes, zirnekļu tīkli, smarža, rasa, koki, zvēru pēdas, ērces, piepes, pūpēži un ogas? Noskaidrot, kas tad īstenībā ir mežs, mums palīdz Mammadabas rīkotie kursi un semināri. Arī 31. oktobrī lielisku ieskatu par Latvijas mežiem, to ekosistēmu, slimībām, daudzveidību un dzīvotspēju  skaidroja LVMI „Silava” direktors Jurģis Jansons. Aizraujoši un interesanti bija vērot piedāvāto izstādi, kas ļāva ielūkoties koksnes izmantošanā un dažādās pielietošanas iespējās. Paldies Mammadabai par sniegto iespēju paplašināt savu zināšanu spektru un redzesloku!

Brīnišķīgi pavadījām laiku, „lasot” mežinieku kartes, nosakot atrašanās vietu mežā, apzinot koku vecumu, skaita gadus mērot augstumu, biezību, mezaa uzskaitot jaunaudžu kociņus. Te mums bija iespēja ar pilnu krūti uzņemt svaigo, veselīgo meža gaisu, kura, cerams, mums pietiks turpmākajam mācību posmam.

Mēs Ļoti vēlētos apmeklēt seminārus, kursus pavasarī, kas būtu saistīti ar čiekurkalti, arborētumu, meža stādīšanu, piemēram, „Sēkliņas ceļš”.

Aknīstes PII „Bitīte” skolotājas Ilva Eksne un Sandra Vārslavāne

Vairāk foto: http://www.akniste.lv/?id=208&in=galery&gal_id=233