AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Tērvetes upes ielejas ainavas LVM dabas parkā Tērvetē

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē jau vairākās paaudzēs var smelties aizraujoša piedzīvojuma garšu un priežu sila gaisu, satikt iemīļotus pasaku tēlus un atkāpties no ikdienišķā. Vairāk nekā 1200 ha platībā var doties garos, atklājumiem bagātos pārgājienos vairāku desmitu kilometru garumā. Tērvete ir īpaša ne tikai ar bagāto vēsturi, spožām personībām un pasaku pasauli, bet tā slavēta arī kā skaistu ainavu vieta, kur vērojamas ne tikai tipiskas Zemgales ainavas. Te galvenie mākslinieki ir laiks un Tērvetes upe.

Lai gan LVM dabas parks Tērvetē atrodas Zemgales līdzenumā, tam nepiemīt līdzenumam raksturīgais līdzenais reljefs. Te ainavas veido Tērvetes upītes ieleja un tās stāvkrasti, Tērvetes trīs pilskalni un gravu plašumi, tikai Tērvetei raksturīgie kāpņu posmi un pakalni, par kuru esamību nojaušam, tikai pastaigu laikā. Tos manām brīžos, kad paliek grūti, ejot pa pastaigu taku augšup, ir tik viena doma – cik vēl ilgs būs kāpums?

Laiks un ģeoloģiskās vēstures notikumi – ledāju kušanas ūdeņi kā mākslinieki ir veidojuši Tērvetes seju – morēnas viļņoto reljefu. Parka teritorijā viļņotais reljefs ir labi izteikts, nogulumus galvenokārt veido dažāda biezuma morēnas smilšmāls.

Tērvetes upe nav no īsākajām. Tā ir 68 km gara Zemgales līdzenuma upe, tā sākas robežgrāvju sistēmā Ukru pagastā pie Lietuvas robežas. Mūsdienās varētu teikt, ka upes “dzīve” ir sadalīta posmos – no upes augštece līdz Ailes strauta ietekai tā regulēta kā 5-10 m plats novadgrāvis, no apdzīvotas vietas Zelmeņi upe nav regulēta un tek pa paugurainu apvidu, bet pie Tērvetes upe tek pa dziļu ieleju mežainā apvidū, tad seko uzpludinājums – LVM Tērvetes ūdenskrātuve. Un tālāk jau seko atkārtojums – atkal regulēta gultne, tad atkal seko dabīgs upes tecējums utt. līdz pat ietekai Svētes upē. Varētu jau domāt – tāda nieka upe vien ir, bet pavasara palos tai ir savs spēks, tā plūst, appludina, skalo un maina gultni.

Dabas parka teritorijā upe tek pa dziļu ieleju. Tērvetes upes ieleja kopā ar sāngravām rada saposmotu reljefu, ieleju dziļums pārsvarā ir 12-25 m, platums – 0,1-0,5 km. Patiesi cienīgi parametri līdzenuma upei. Vietām stāvos upes krastos izveidojušies atsegumi, lielākais – māla krauja jeb Tērvetes Staburags.

Savu dabas izziņas pārgājienu Tērvetē var noorganizēt patiesi pārsteidzošu un ainavām bagātu. Pie Tērvetes upītes līdz ūdens līmenim pavisam ērti nokāpt var pie Tērvetes pilskalna un Lielmātes tilta, bet pa stāvām trepēm Iršu dārzā un pie Lutauša kases. Šajās takās var novērot Tērvetes upes ieleju, pakalnu reljefu un stāvkrastu augstumu visā krāšņumā. Bez tam Tērvetes upe meandrē, vietām veidojot šaurākas vai platākas palieņu pļavas, kā arī nelielas vecupes. Tērvetes upes palieņu pļavas ir applūstošas pļavas, kas sezonāli bagātinās ar palu ūdeņu atnestām organiskām un neorganiskām vielām.

Tērvetes upes ieleja ar gravām, strautu pietekām, palieņu pļavām un atsegumiem veido Tērvetes ainavu bagātības – mainīgas, krāšņas, katru sezonu, gadu citādas. Īpaši to var skatīt palieņu pļavās, vērojot vecupes, upes seno gultni, un tad kādu gadu upe maina savu rakstu.

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē aicina ciešāk ieskatīties Zemgales ainavā, redzēt dabas spēku un mainīgo raksturu.

Programmā “Izzini mežu” Tērvetē mācījušies vairāk nekā 3000 interesentu

  Daudzveidīgās vides izglītības iespējas Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē pagājušā gada neparastajā mācību sezonā izmantoja 3485 tūkstoši pirmsskolas vecuma bērnu un...

Lasīt vairāk »
Rūķu saimes februāra Meža aptieciņas receptes

Klāt ir februāris, gada īsākais un arī ziemas pēdējais mēnesis. Nosaukums veidojies no latīņu februare — tīrīt, par godu seno romiešu attīrīšanās rituālam Februa. Tāpēc...

Lasīt vairāk »
Gada dzīvnieks 2021 – pelēkais un baltais zaķis

Jau divdesmit gadu garumā Latvijas Nacionālais Dabas muzejs plašākai publikai un medijiem izziņo Gada dzīvnieku, popularizējot Latvijā sastopamos dzīvniekus un izglītojot sabiedrību par...

Lasīt vairāk »
2020.gada notikumi un atklājumi LVM dabas parkā Tērvetē

Apkopojot notikumus pagājušajā gadā, droši varam teikt – Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē tika izdzīvota vēl nebijusi sajūtu gamma. No gaidām, pozitīvas spriedzes un prieka, jo...

Lasīt vairāk »
LVM dabas parks Tērvetē - dabas tūrisma top objekts Latvijā

Lai gan Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē aizvadītais gads bijis notikumiem, izaicinājumiem un jaunrades bagāts, 2020. gada tūrisma sezona jau pašā gada sākumā solījās būt...

Lasīt vairāk »
Darba laiks un atpūtas iespējas LVM dabas parkā Tērvetē gada izskaņā

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē arī ziemas sezonā ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem, pastaigu cienītājiem, ainavu baudītājiem un citiem dabas draugiem. Dabas parka pastaigu takas...

Lasīt vairāk »
Ziemassvētku gaismas LVM dabas parkā Tērvetē

Dienās pirms Ziemassvētkiem, kad tumsas un gaismas stundas mijas ar mērenu, tik tikko jaušamu krēslas robežu, LVM dabas parkā Tērvetē iedegtas svētku gunis. Dabīgās gaismas mežā šajās...

Lasīt vairāk »
LVM dabas parka Tērvetē lepnums – dižās Tērvetes priedes

Iedomājies - visapkārt slienas neparasti milži. Atgāzuši galvas, mēs varam vērot varenos, vietām dzeņu sacaurumotos, savā mūžā daudz pieredzējušos priežu stumbrus. Vai zini tādu...

Lasīt vairāk »
Atklāts gājēju ceļš Tērvetē

Ir pabeigti darbi pie gājēju celiņa izbūves gar autoceļu P103 “Dobele - Bauska” no Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē koka gājēju tilta līdz Tērvetes estrādei 820 m garumā....

Lasīt vairāk »
Atvērts Rūķu pasts LVM dabas parkā Tērvetē

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē rosās, darbojas un gatavojas lieli un mazi, Rūķu saime un Sila ļaudis, nomodā palikušie meža zvēri un arī spārnotie lidoņi. Dienās, kad tumsas...

Lasīt vairāk »
1/2/3/4/5/6/.../15/16/17 lapas