Meža dzīve markās un aploksnēs

No 27.janvāra apskatei Jaunmoku pilī piedāvājam Aivara Cimmermaņa marku un aplokšņu kolekciju. Šoreiz atlasīta īpaša tēma - daba un dzīvnieki, kas mitinās ne tikai mūsu valsts mežos, bet plašākā teritorijā.

Agrāk gandrīz katrs puika uzskatīja par goda lietu krāt markas. Citi tās vāca prieka pēc, citi kā vēsturisku piemiņu vai izziņas avotu. Lai arī tās ir maza formāta, tomēr sniedz visai nopietnu un interesantu informāciju. Gadiem ritot tās kļūst tikai vērtīgākas. Mūsdienās, kad vēstules sūtam aizvien retāk, markas vēlamies redzēt arvien filigrānāk izstrādātas un ar lielāku pievienoto vērtību. Šoreiz apskatei aploksnes un markas, kas izmantotas vēstuļu sūtīšanā pa bijušo Padomju Savienību. Kolekcija viesojusies filatēlistu izstādēs Latvijā un  ārzemēs. 

Nāciet un pārliecinieties, ka kolekcionēšana, tostarp pastmarku vākšana, ir gana interesanta un aizraujoša nodarbošanās!