Pokaiņu meža eglītes tērpās svētku rotā

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Pokaiņu mežā norisinājās pasākums "Ietērp eglīti svētku rotā!”. Pasākuma galvenā vēsts bija, ka ne jau tikai nocirsta eglīte, kura rotā mājas vien īsu brīdi un pēc tam tiek izmesta, ir tā skaistākā...

Eglīte rotā 1Burkāni, āboli, kāposti, maize, pat speķa gabaliņi putniņiem - tie visi pārtapa par interesantiem rotājumiem gan zem eglītēm, gan tika nostiprināti egļu zaros tajās vietās, kur baltajā sniegā visvairāk varēja redzēt stirnu un aļņu iemītās takas. Visu to novērtēt bija ieradies  arī Ziemassvētku vecītis, kurš pasākuma noslēgumā pie eglītes dāsni dalīja balvas. Tās tika visiem, jo  grūti bija novērtēt, kura eglīte tad visskaistāk izrotātā - tas lai paliek meža iemītnieku ziņā!

AS “Latvijas valsts meži” novēl patīkamu atpūtu dabā!