LVM Pokaiņu mežā ieskandināti Ziemas Saulgrieži

20. decembrī LVM Pokaiņu mežā tika ieskandināti Ziemas Saulgrieži. Šajā spēcīgajā laikā savu uzmanību veltījām mūsu tautai un zemei. LVM Pokaiņu mežs šajā dienā mirdzēja sveču gaismā, Nameja Ozols aicināja ikvienu padomāt par savu tautu un savu zemi, Tautas Baltā grāmata mudināja ierakstīt labus vārdus, domas vai veltījumu mūsu zemei un tautai. 

Ziemassvētku vecītis savā namiņā gaidīja lielus un mazus, meža slietenī varējām klausīties bungu skaņās un gremdēties sarunās ar Lauri un Arnitu. Informācijas centrā Jānis Ieviņš un Māra Brante stāstīja par Ziemas Saulgriežu nozīmi un gatavoja mūs Uguns aplim. Vēlāk visi kopīgi ar skaliņiem rokās devāmies uz Zikurātu, kur Uguns aplī vienojāmies dziesmās un noslēgumā atdevām savus skaliņus, kas simbolizēja „bluķi”, ugunij. Pasākuma noslēgumā pie kamīna un tējas klausījāmies Sigitas Kokares-Gruntes un Gundegas Kuciņas muzikālajā sniegumā un sarunās Dvēselei.

Tumsa jau pārklāj zemi, svecītes izgaismo LVM Pokaiņu meža taku un pagalmu. Mēs, atvadoties un novēlot viens otram priecīgus svētkus, devāmies mājup ar siltumu un mīlestību sirdī, ar labi padarīta darba sajūtu. Labie vārdi un domas ir sēti! Gaidīsim augļus!