Bērnu pasākumi LVM Pokaiņu mežā

Lieldienu nedēļā no 21. līdz 25. martam LVM Pokaiņu mežā norisinājās virkne pasākumu, kas bija domāti bērniem. Dodoties mežā, bērni satika Mežainīti, kura, lasot ķērpīšus, bija nomaldījusies. Kopīgi izlasot Pokaiņu meža stāstu un atrodot Ugunsvīra atstātās norādes, visi veiksmīgi atrada lielā Ugunsvīra mājokli.

Bērni nebija atnākuši ar tukšām rokām. Katrs pa ceļam bija paņēmis kādu egļu čiekuru, zariņu vai ko citu. Labi vien bija, jo citādi Ugunsvīrs nevienu negribēja laist savā piramīdā, kur jau kurējās maza uguntiņa. Ugunsvīrs aicināja bērnus atpazīt pagalītes no dažādiem kokiem. Tas, kā izrādījās, nemaz nebija viegls uzdevums, jo jāatpazīst bija astoņi dažādi koki. Interesants bija Ugunsvīra stāsts par uguni. Tikai retais zināja, cik uguns ir karsta, un kura krāsa ugunij ir viskarstākā. Ugunsvīrs arī parādīja, kā var mežā uzcelt mājokli. Katrs dalībnieks varēja piedalīties mazā slieteņa celšanā, ko arī visi ar aizautību darīja.

Atpakaļceļā bērni apskatīja Pokaiņu lielo seju un Tīrītavu. Informācijas centrā, radošajās darbnīcās, bērnus jau gaidīja Saules meitiņa. Ar krāsu, otu un līmes palīdzību katrs interesents uzmeistaroja sev interesantu masku. Par zinātkāri un darbošanos katrs dalībnieks saņēma atzinības rakstu un dāvaniņu.

Tikmēr uz ugunskura lielajā katlā jau vārījās smaržīga zāļu tēja, un lapenītē gaidīja mielasts. Pēc aktivitātēm svaigā gaisā un radošajās darbnīcās cienasts garšoja lieliski.

AS ”Latvijas valsts meži” novēl priecīgas Lieldienas!