Pokaiņi aicina uz ziemas atvadām un pavasara sagaidīšanu

Pagaidām vēl  Pokaiņos var izbaudīt atlikušās ziemas aiziešanu un pavasara atnākšanu vienlaicīgi. Siltie saules stari ar katru dienu pietuvina pavasarim, zaļas lapiņas jau tiecas pretim saulei, avotiņš priecīgi čalo, arī dzērves purvā nu jau sasaucas  pavisam citādi-beidzot pavasaris klāt. Bet daļā meža, kur lielie koku zari nelaiž paviesoties saules starus, joprojām var izbaudīt promejošās ziemas sniega baltumu un mieru.  Šobrīd  Pokaiņos katrs var  izvēlēties savām vēlmēm un noskaņojumam atbilstošu pastaigu.

Gaidām ciemos Pokaiņos!