Putnot uz Kaņieri!


1

Mammadaba vēstniecības Aizputes vidusskolas skolēni 23. aprīlī devās pavasara piedzīvojumos – putnu vērošanā. 2 a un 2 b klases 39 skolēnu sastāvā devās saskatīt, sadzirdēt, ieraudzīt un atpazīt Latvijas putnus Latvijas Putnu fonda vadītāja Kaspara Funta un ornitologa Dmitrija Boiko vadībā. Diena pagāja nemanot, jo saulīte sildīja mazos pētniekus gan Ķemeru nacionālā parka purva takā,

2

gan staigājot pa melnalkšņu dumbrāju taku,

3

gan šūpojoties uz Kaņiera ezera niedrāju laipas.

Putnu pētnieki rādīja putnu attēlu, centās ar binokļu palīdzību tos skolēniem parādīt, mācīja saklausīt viņu dziesmas. Uzzinājām un redzējām daudz jauna par putniem, piemēram, Latvijas mazākais putns ir zeltgalvītis, sver tikai 5–7 g, saklausījām arī lielā dumja dīvaino dziesmu. Putnus pētīt un takas izstaigāt palīdzēja klases audzinātājas Antra Grundmane un Gita Dzene.

Bioloģijas skolotāja V.Vasiļevska

profils

izvēlne

Vizuālie iestatījumi
izvēlne
profils

Krāsu uztvere

Teksta lielums