AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

2018

Putnu vērošanas sacensību "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018" noteikumi

CtJVkHAWEAA5fOx.jpg large

Putnu vērošanas sacensību "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018" noteikumi

1. Sacensību organizētāji

1.1. Putnu vērošanas sacensību „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018” (tālāk šajos noteikumos – Sacensības) organizētāji ir akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.

2. Sacensību norises laiks un teritorija

2.1. Sacensības notiek 2018. gada 15. septembrī (sestdiena).

2.2. Sacensību sākums – „Starts” – 2018. gada 15. septembrī ne agrāk kā pulksten 04:00 no rīta (pēc komandas ieskatiem var sākt arī vēlāk) komandas brīvi izvēlētā vietā Sacensību teritorijā.

2.3. Sacensības ilgst ne vairāk par 14 stundām 2018. gada 15. septembra pulksten 04:00 līdz 15. septembra pulksten 18:00.

2.4. Sacensību noslēguma vietā komandām jāierodas līdz 2018. gada 15. septembra pulksten 19:00.

2.5. Sacensību uzvarētāju noteikšanas un noslēguma pasākuma vieta – AS “Latvijas valsts meži” Centrālais birojs Rīgā, Vaiņodes ielā 1

007 Putnu rallijs Nosleguma vieta 2018

2.6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana 2018. gada 15. septembrī no pulksten no pulksten 19:00 līdz pulksten 20:00.

2.7. Sacensību uzvarētāju pasludināšana 2018. gada 15. septembrī pulksten 20:00.

3. Sacensību dalībnieki un pieteikšanās Sacensībām

3.1. Komanda Sacensībām jāpiesaka līdz 2018. gada 7. septembra (piektdiena) pulksten 17.00 (pēc Latvijas laika).

3.2. Komandā, kas piedalās Sacensībās, jābūt 3 līdz 5 dalībniekiem.

3.3. Komandas pieteikumu Sacensībām sūtīt uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3.4. Līdz ar pieteikuma Sacensībām „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018” nosūtīšanu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. katra komanda apliecina, ka tās dalībnieki šo Sacensību laikā ievēros personiskās drošības, kā arī vides aizsardzības pasākumus, un ka ir iepazinušies ar putnu vērošanas sacensību „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018” noteikumiem un tos Sacensību laikā ievēros.

3.5. Komandas pieteikumā Sacensībām jānorāda:

  • Komandas nosaukums;
  • Komandas dalībnieku vārds un uzvārds;
  • Komandas kontaktpersonas e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs.

3.6. Maksimālais komandu skaits Sacensībās – 10 komandas.

3.7. Sacensībās piedalās līdz 5 komandām no Latvijas un līdz 5 komandām no ārvalstīm.

3.8. Jauktās komandas no dažādām valstīm ir atļautas.

3.9. Sacensības ir starptautiskas, tāpēc pie komandu reģistrācijas Sacensībām ārvalstu komandām tiek rezervētas 5 vietas. Jauktas dažādu valstu komandas tiek uzskatītas par ārvalstu komandām. Ja Sacensībām nepiesakās 5 ārvalstu komandas, to vietā tiek reģistrētas Latvijas komandas.

3.10. Komandas Sacensībām tiek reģistrētas pieteikumu iesūtīšanas secībā, tas ir, ja pieteikto komandu skaits pārsniegs 10, Sacensībām tiks apstiprinātas un Sacensībās drīkstēs piedalīties tās komandas, kas pieteikumus iesniegušas ātrāk, pārējās pieteiktās komandas arī tiek reģistrētas rezervē ‘zem svītras’.

3.11. Ja kāda no Sacensībām reģistrētajām komandām atsakās no piedalīšanās Sacensībās, tās vietā Sacensībās tiek iekļauta nākamā ‘zem svītras’ palikusī komanda.

3.12. Sacensību organizētājiem ir tiesības atkarībā no pieteikumu skaita manīt proporcijas sadalījumu Latvijas un ārvalstu komandām.

3.13. Sacensību organizētāji un tiesneši Sacensībās nepiedalās.

3.14. Līdz 2018. gada 10. septembra (pirmdiena) plkst. 17:00 informācija gan par komandām, kas reģistrētas Sacensībām, gan par komandām, kas iekļautas rezervē ‘zem svītras’, tiek publicēta portālos www.mammadaba.lv un www.latvijasputni.lv, norādot komandu nosaukumus, komandas dalībnieku vārdu un uzvārdu un valsti.

3.15. Līdz 2018. gada 10. septembra (pirmdiena) plkst. 17.00 Sacensību organizētāji komandām elektroniski nosūta Sacensībām nepieciešamos dokumentus – 1) Sacensību noteikumus; 2) Latvijas putnu sarakstu novēroto sugu un novērošanas laika fiksēšanai; 3) karti ar sacensību teritoriju; 4) reto sugu sarakstu, par kurām nepieciešams speciāls ziņojums, 5) reto sugu novērojuma ziņojuma veidlapa; 6) karti ar sacensību noslēguma pasākuma atrašanās vietu. Šo dokumentu izdrukāšanu lietošanai sacensībās veic komandas.

4. Sacensību tiesneši

4.1. Sacensību rezultātus vērtē Sacensību trīs tiesneši: Kaspars Funts, Kārlis Millers un Valdis Roze.

4.2. Sacensībās uzvarējušo komandu nosaka Sacensību tiesneši.

4.3. Komandu, kura reģistrējusi „Interesantāko novērojumu”, nosaka Sacensību tiesneši. Ja neviens novērojums Sacensību laikā netiek atzīts par interesantāko novērojumu, neviena komanda netiek atzīta par “Interesantākā novērojuma” autoru un balva šai nominācijā netiek piešķirta.

4.4. Sacensību tiesneši lēmumus var pieņemt neklātienē, pa telefonu un e-pastu sazinoties ar Sacensību organizētājiem.

4.5. Strīdus gadījumus izšķir Sacensību tiesneši.

4.6. Ikviens Sacensību tiesnešu lēmums ir galīgs.

5. Sacensību norise

5.1. Sacensību teritorija ir Vidzemes rietumu daļa. Sacensību teritorijas robeža sauszemē ir Rīgas-Valkas šoseja A3/E264 (Vidzemes šoseja) un Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robeža. Rietumos sacensību teritorijas robeža ir Rīgas jūras līcis. Sacensību teritorijas robeža Rīgas pilsētā ir Brīvības gatve, Brīvības iela un Brīvības bulvāris līdz Daugavai un tālāk Daugavas labais krasts līdz Rīgas jūras līcim. Sacensību teritorijas robeža Valkā ir Rīgas iela līdz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežai.

006 Putnu rallijs sacensibu teritorija 2018

5.2. Sacensību laikā drīkst izmantot autotransportu, sabiedrisko transportu un citus mehāniskos transportlīdzekļus.

5.3. Katra komanda Sacensību laikā drīkst izmantot tikai vienu transportlīdzekli.

5.4. Lai iekļautu Sacensību laikā novēroto/dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā, vismaz 3 komandas dalībniekiem sacensību teritorijā pārliecinoši jānosaka putna suga vai pasuga vizuāli vai audiāli (tālāk tekstā – novērotās sugas un pasugas). Kā arī vismaz 3 dalībniekiem ir jāredz un/vai jādzird viens un tas pats īpatnis.

5.5. Komandas, fiziski atrodoties sacensību teritorijā, var reģistrēt arī visas ārpus sacensību teritorijas novērotās putnu sugas un pasugas.

5.6. Sacensību laikā komandas reģistrē sarakstā gan sugas, gan pasugas.

5.7. Sacensību laikā novērotās putnu sugas un pasugas komanda reģistrē Sacensību organizētāju elektroniski atsūtītā un komandas izdrukātā Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā (angļu valodā), novēroto sugu un pasugu pretī šīs sugas angliskajam un zinātniskajam nosaukumam tam paredzētajā kvadrātā atzīmējot ar krustiņu.

5.8. Sacensību laikā konstatēto putnu sugu un pasugu sarakstā ierakstīt ļauts tikai dzīvus, savvaļā brīvi novērotus un/vai dzirdētus un pārliecinoši noteiktus putnus.

5.9. Sacensību rezultātu vērtēšanā tiek ieskaitīti līdz sugai un pasugai noteikti īpatņi. Izņēmums var būt sugu pāri, piemēram, „Krustknābis” (Loxia sp.) un/vai ‘lielās’ gārgales Gavia immer/adamsi, un/vai ‘mazās gārgales’ Gavia stellata/arctica, un/vai mazie/vidējie ērgļi Aquila pomarina/clanga u.tml. Ja kāda no pāra sugām ir noteikta 100% droši, tad ieskaitīta tiek tikai noteiktā suga. Piemēram, ja tiek novērota Gavia adamsi un pirms vai pēc tam adamsi/immer, ieskaitīta tiek tikai Gavia adamsi.

5.10. Sacensību laikā nedrīkst izmantot tīklus u.c. ierīces un līdzekļus putnu ķeršanai.

5.11. Sacensību laikā novēroto / dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā nedrīkst iekļaut putnus, kurus tīklos vai kā citādi noķērušas trešās personas.

5.12. Sacensību laikā aizliegts izmantot ierīces putnu balsu atskaņošanai putnu pievilināšanai un/vai provocēšanai.

5.13. Sacensību laikā dalībniekiem iespēju robežās ir atļauts pašiem atdarināt (piemēram, ar savu balsi, svilpojot u.c.) putnu balsis, neizmantojot tehniskus palīglīdzekļus).

5.14. Gadījumos, kad Sacensību laikā tiek novērota reta suga (skatīt retumu sarakstu), lai to pierādītu, ir ieteicami foto un/vai video, un/vai audiomateriāli, jo šādā gadījumā Sacensību tiesneši var pieprasīt papildus pierādījumus un putna aprakstu.

5.15. Detalizētie ziņojumi par retajām sugām un pasugām, kurām tas ir nepieciešams, kopā ar Sacensībās novēroto putnu sugu un pasugu sarakstu Sacensību noslēgumā jāiesniedz Sacensību organizētājiem un tiesnešiem izvērtēšanai.

5.16. Ja Sacensību laikā tiek novērota putna suga vai pasuga, kas nav iekļauta Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā, komandai par to ir jāraksta detalizēts ziņojums Sacensību tiesnešiem un jāpievieno foto materiāli (ja tādi ir iegūti), par šādas sugas vai pasugas apstiprināšanu sarakstā lēmumu pieņem Sacensību tiesneši.

6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

6.1. Pēc Sacensību noslēguma komandas Sacensību organizētājiem iesniedz sarakstus ar Sacensībās reģistrētajām putnu sugām un pasugām.

6.2. Katra komanda līdz ar Sacensībās reģistrēto putnu sugu un pasugu sarakstu izvirza vienu no komandas reģistrētājām putnu sugām vai pasugām kā „Interesantāko novērojumu”.

6.3. Sacensībās par uzvarējušu tiek noteikta komanda, kas reģistrējusi visvairāk putnu nominālsugu.

6.4.Ja vairākām komandām Sacensībās reģistrēto putnu nominālsugu skaits sakrīt, tad par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kurai ir vairāk novēroto „unikālo” sugu, tas ir, sugas, kuras neviena no citām komandām nav reģistrējusi. Sacensību laikā jāreģistrē arī putnu pasugas. Kopējā skaitā kā vienība pasugas netiek ieskaitītas. Bet gadījumos, kad vairākām komandām ir vienāds reģistrēto sugu skaits, un sakrīt arī „unikālo” sugu skaits, rezultāta noteikšanā tiek vērtēts pasugu skaits.

6.5. Ja Sacensību dalībnieku komanda Sacensību dienā – 2018. gada 15. septembrī – nokavē ierašanās laiku pulksten 19:00 par 30 minūtēm, šīs komandas Sacensību rezultātu anulē un komandu diskvalificē.

6.6. Sacensību organizētājiem ir tiesības ar balvām apbalvot:

  • sacensībās uzvarējušās komandas dalībniekus;
  • komandu, kas saņēmusi „Interesantākā novērojuma” titulu;
  • komandu par Sacensību atraktīvāko atspoguļošanu sociālajos tīklos (www.twitter.com, www.facebook.com, www.instagram.com);
  • komandas ir aicinātas iesniegt ne vairāk par 3 fotoattēliem, no kuriem tiesneši un organizētāji var izvēlēties, viņuprāt, interesantāko un apbalvot tās autoru. Iesniedzot fotoattēlus šajā nominācijā, fotoattēlu autori piekrīt, ka Sacensību organizētājiem ir tiesības šos fotoattēlus turpmāk izmantot nekomerciālos nolūkos.

7. Citi jautājumi

7.1. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību laikā notikušiem nelaimes gadījumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumiem no Sacensību dalībnieku puses.

7.2. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību dalībnieku nodarītajiem kaitējumiem vai zaudējumiem trešo personu veselībai, dzīvībai un kustamajam un nekustamajam īpašumam.

7.3. Pēc situācijas Sacensību noteikumi līdz Sacensību sākumam ārkārtējas nepieciešamības gadījumā var tikt precizēti, par to savlaikus informējot visus Sacensību organizēšanā iesaistītos un visus Sacensību dalībniekus.

7.4. Visus citus jautājumus, kas šajos noteikumos nav atrunāti un radušies no jauna, risina Sacensību organizētāji un tiesneši.

7.5. Sacensību noteikumi ir sagatavoti un Sacensību dalībniekiem brīvi pieejami latviešu un angļu valodā.

7.6. Sacensību noteikumus 2018. gada 1. jūnijā apstiprināja akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.

 

Notikumiem bagātais 2018. gads LVM dabas parkā Tērvetē

2018. gads Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē aizvadīts darbīgi – veikti esošās infrastruktūras uzturēšanas un labiekārtošanas darbi, turpināta rūķu pilsētas būvniecība,...

Lasīt vairāk »
Jaunais mamamdaba žurnāls aicina svinēt ziemu mežā

Ikvienam no mums ir savi īpašie veidi, kā kliedēt tumšos ziemas vakarus – kāds izvēlas nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, kāds lasa grāmatu un klausās, kā krāsnī runā malka,...

Lasīt vairāk »
Mārtiņdienas un Latvijas dzimšanas dienas vides darbnīcas izskanējušas

Novembrī Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē Meža māte savus Pasaku meža pavalstniekus ieaijāja ziemas miegā, bet otrā parka daļā – Rūķīšu mežā – visu gadu turpina...

Lasīt vairāk »
Uz laiku slēgta LVM Kaņiera ezera laivu bāze

Lai rūpētos par apmeklētāju drošību un nomā pieejamo laivu tehnisko stāvokli, LVM Kaņiera ezera laivu bāze slēgta līdz laikam, kad ūdenstilpe būs klāta ar drošu, biezu ledus kārtu....

Lasīt vairāk »
Rūķi Tērvetē aicina uz pilsētas svētkiem Čiekurē

Sestdien, 3. novembrī, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē svinēsim rūķu pilsētas Čiekures svētkus. Ar dziesmām, rotaļām, radošām darbnīcām, ugunskura gaismām un dabas parka...

Lasīt vairāk »
Pavisam drīz - vides radošo darbnīcu laiks LVM dabas parkā Tērvetē. Piesakies!

Kad Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē pamazām norims rosīgās rudens skaņas, Meža māte ieaijās savus pavalstniekus ziemas miegā, tad novembrī un decembrī brīnumiem apvītajā...

Lasīt vairāk »
Skolēnu brīvlaikā dodies mežā

  Skolēnu rudens brīvlaikā, 22., 23., 24. un 26. oktobrī, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē līdz šim nebijusi aktivitāte – meža izziņas iespēja kopā ar dabas parka...

Lasīt vairāk »
Skolotāj, piedalies LVM tālākizglītības kursos!

18. oktobrī norosināsies ikgadējie AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pedagogu tālākizglītības kursi, kuros aicināti piedalīties dabaszinātņu, sociālo zinātņu, matemātikas un...

Lasīt vairāk »
LVM dabas parks Tērvetē aicina uz Pasakas midzināšanu

Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē pamazām ienāk rudens, jau manāmas pirmās dzeltenos toņos krāsotās lazdu un bērzu koku lapas, kas krāsām pieber dižo priežu silu. Te, klusās...

Lasīt vairāk »
Smagi, bet pārliecinoši - Spiningošanas čempionāta noslēdzošais, 6. posms

Foto: (no kreisās) kopvērtējuma uzvarētāji Māris Efners, Jānis Gaborecs. Un tā lielā diena beidzot ir klāt, pēdējais, noslēdzošais un tik ļoti intriģējošais Kaņiera posms ir klāt....

Lasīt vairāk »
1/2/3/4/5/6/7 lapas