AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Uģis Bergmanis
Uģis Bergmanis
Uģis Bergmanis – AS "Latvijas valsts meži" vecākais vides eksperts, ērgļu pētnieks un ne tikai. Uģa galvenā rūpe šobrīd ir mazais ērglis, kura dzīvei vari sekot līdzi arī...
Elmārs Pēterhofs
Elmārs Pēterhofs
Elmārs pārzin visu, kas notiek ar medņiem - krāšņajiem meža putniem, kuru riestus AS "Latvijas valsts meži" īpaši aizsargā.
Ieva Rove
Ieva Rove
Galvenā jūras piekrastes, kāpu un citu, no traucējumiem atkarīgo ekosistēmu eksperte AS "Latvijas valsts meži".
Dace Kroģere
Dace Kroģere
Ekomežu eksperte ar vairāk kā 10 gadu pieredzi mežu inventarizācijā un apsaimniekošanas plānu izstrādē AS "Latvijas valsts meži".
Mārtiņš Kalniņš
Mārtiņš Kalniņš
AS "Latvijas valsts meži" vides eksperts vāc informāciju par retajām un aizsargājamām kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku sugām Latvijā.
Diāna Marga
Diāna Marga
Pļavu un purvu biotopu eksperte, kuras ikdiena ir vides plānošana "Latvijas valsts meži".
Egils Ozols
Egils Ozols
Egils ir kompetents medījamo dzīvnieku speciālists AS „Latvijas valsts meži”, kas atbild par visas LVM Rekreācijas un medības struktūrvienības darbu.
Kristaps Didže
Kristaps Didže
Viņa aprūpē ir Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē, LVM Pokaiņu mežs un trīs AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekotie ezeri - Kaņieris, Tērvetes ūdenskrātuve un Lielauces ezers.
Dace Ozola
Dace Ozola
Meža atjaunošanas un kopšanas vadītāja AS „Latvijas valsts meži”, kas nodrošina to, ka viena nocirstā koka vietā tiek iestādīti vismaz divi.
Māris Neicinieks
Māris Neicinieks
Māris ir AS "Latvijas valsts meži" mežizstrādes tehnoloģiju eksperts. Viņš pārzina meža kopšanu un izstrādi ar meža mašīnām.
Aigars Kalvāns
Aigars Kalvāns
Putnu eksperta AS “Latvijas valsts meži”, kam ir plašas zināšanas par putnu dzīvi. Aigaram ir īpaša interese par zivjērgļiem.
Līga Abizāre
Līga Abizāre
Vides izglītības eksperte ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi darbā ar skolām, vadot AS “Latvijas valsts meži” vides izglītības programmu “Izzini mežu”.