Klinšu ērgļi Austrumlatvijā ligzdo sekmīgi

 MG 9869

Veicot klinšu ērgļu monitoringu, Austrumlatvijas purvos tika konstatēta divu pāru sekmīga ligzdošana – katrā ligzdā tika apgredzenots viens jaunais ērglis. Par ligzdas apdzīvotību liecina “kaļķojums” uz zemsedzes augiem un koku zariem, barības atliekas, kā arī pieaugušo putnu spalvas zem ligzdas un tās tuvumā. Šī ziņa ir īpaši priecīga, jo pēdējos gados Austrumlatvijā sekmīga ligzdošana nav konstatēta.

Latvijas klinšu ērgļu populācija tiek vērtēta ar 8-10 pāriem, tā ir viena no retākajām ligzdojošo putnu sugām Latvijā. Klinšu ērgļi ligzdo lielu purvu tuvumā meža salās un pussalās. Tie ir nometnieki, ligzdas būvē jau ziemā, olas tiek dētas martā, kad purvus parasti vēl klāj dziļa sniega sega un temperatūra naktīs nereti noslīd zem mīnus 10 grādu atzīmes.

 MG 9860

Klinšu ērgļu dzīvotnēs nepieciešams ievērot īpašu piesardzību tieši olu periodā, jo, iztraucējot perējošo mātīti, olas atdziest un embrijs nosalst.

Klinšu ērgļi pārtiek no purva putniem (rubeņi, medņi, meža pīles, dzērves, bridējputni) un no zīdītājdzīvniekiem (zaķi, caunas, stirnu, jenotsuņu un lapsu mazuļi).