Mazo ērgļu ligzdā izšķīlies mazulis

Svētdien, 10. jūnijā, tiešraidē varējām vērot, kā mazo ērgļu – Mētras un Mačo, ligzdā Mētrienas apkārtnē izšķīlās mazulis. Mazais ērglēns izšķīlās ap 11:40, četrdesmit pirmajā dienā pēc olas izdēšanas.

 

 

Pēc dažām dienām ir gaidāma otrā ērglēna šķilšanās. Pirmajās dzīves dienās mazuļi ir īpaši jūtīgi un atkarīgi no mātes – tie tiek pasargāti no vēja, lietus un karsējošiem saules stariem. Turpmāko ērglēna attīstību noteiks nepieciešamās barības – lauka strupastu, varžu un kurmju, daudzums. Ja barības būs pietiekami, māte sildīs mazuli un baros to ar tēviņa atnestajiem dzīvniekiem. Ar barību trūcīgos gados, kad tēviņš nespēj piegādāt barību pietiekamā daudzumā, arī mātīte bieži dodas barības meklējumos. Pieaugušo putnu prombūtnes laikā mazuļi ir neaizsargāti – tie var iet bojā nosalstot, pārkarstot vai no bada, tos var apēst arī citi plēsēji, piemēram, meža caunas.

 

AS "Latvijas valsts meži" putnu eksperts Uģis Bergmanis: „Būtisks traucējošs faktors ir cilvēka ilgstoša darbība tiešā ligzdas tuvumā, par ko varējām pārliecināties 12. jūnijā. Priekšpusdienā ligzdas tuvumā bija dzirdama motorzāģa rūkoņa, perējošā ērglene tramīgi vēroja apkārtni. Par laimi, traucējums nebija ilgs. Kā vēlāk noskaidrojās, netālu no ligzdas, pļavā, bija iestigusi automašīna, tika zāģēti koki mitrās ieplakas noklāšanai un automašīnas izvilkšanai.”

 

Iepriekš jau ziņojām, ka olas mazo ērgļu ligzdā tika iedētas 1. un 5. maijā. Pētījuma galvenais mērķis ir šīs īpaši aizsargājamās un apdraudētās putnu sugas barības un ligzdošanas bioloģijas izpēte, pētījuma rezultāti tiks izmantoti sugas aizsardzības pasākumu pamatošanai.

 

Detalizētāku informāciju par projekta atbalstītājiem un par notikumiem ligzdā var iegūt adresē www.pomarina.lv un Forumā.