Medņu dziesmas valsts mežos

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos notiek medņu riestu inventarizācija.

Tās laikā iegūtie dati  palīdzēs izstrādāt jaunus pasākumus, kas uzlabos šo putnu dzīvotnes un veicinās to populācijas pieaugumu. Skandināvijas pieredze liecina, ka ar pareizi veiktu mežu apsaimniekošanu var panākt vairāk nekā ar stingra aizsardzības režīma noteikšanu medņu apdzīvotajās teritorijās.