AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Mammadaba eksperts

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”.

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Elmārs Pēterhofs
Elmārs Pēterhofs
Elmārs pārzin visu, kas notiek ar medņiem - krāšņajiem meža putniem, kuru riestus AS "Latvijas valsts meži" īpaši aizsargā.
Uzdod jautājumu ekspertam

Sācies medņu saudzēšanas laiks

Līdz ar marta iestāšanos sācies medņu saudzēšanas laiks. Tas ir laiks, kad tiek pārtraukti medņu dzīvotņu apsaimniekošanas darbi, lai netraucētu riesta norisi.

Vairākās AS „Latvijas valsts meži ” apsaimniekotajās mežu teritorijās  pavisam nesen pabeigti  vērienīgi medņu riestu apsaimniekošanas darbi, kas veikti ar mērķi uzlabot riestu stāvokli atbilstoši medņu prasībām.  

Riestu aizaugšana ir viena lielākajām medņu problēmām Latvijā. Tās ir sekas agrāk veiktajai mežu meliorācijai, šo teritoriju iekļaušanai īpaši aizsargājamos mežu iecirkņos un mikroliegumos, vienlaicīgi tur apturot mežsaimniecisko darbību.  Arī plašās sniegalauzes un vējgāzes riesta teritorijās daudzviet Latvijas austrumu daļā ir sekas tam, ka mežaudzes  pēdējos 20-30 gados nav koptas.  Tādēļ LVM ir uzsākusi medņu riestu apsaimniekošanas integrēšanu mežkopības procesos un sistēmisku medņu riestu apsaimniekošanu visā Latvijas teritorijā. Pagājušajā ziemā  un rudenī  plašākie riestu apsaimniekošanas darbi (ieskaitot snieglauzes seku likvidēšanu) veikti Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales,  Austrumvidzemes un Ziemeļkurzemes mežsaimniecībā. Turklāt Austrumvidzemē, netālu no Smiltenes veikta arī meliorācijas grāvju aizbēršana, ar mērķi novērst turpmāko meža meliorācijas negatīvo ietekmi uz medņu dzīvotnēm. 

Uzsākoties jaunajai riesta sezonai, medņi jau „iemēģina” izkoptās mežu teritorijas un  atzīst veiktos „pārkārtojumus” par labiem. Par to prieks arī LVM darbiniekiem, kuri piedalījušie šo riestu apsekošanā, mežaudžu apsaimniekošanas plānošanā un sagatavoto plānu realizēšanā. Pirmie rezultāti ir laba motivācija turpināt šo darbu. Pavisam drīz ar interesi varēsim sekot medņu riestam, novērtēt riestu platību un riestojošo gaiļu skaitu, kā arī papildināt pagājušajā gadā iegūtās zināšanas par medņiem LVM apsaimniekotajās mežu platībās.

Att. Izkoptie medņu riesti Ziemeļlatgales un Austrumvidzemes mežsaimniecībās.

izkoptie mednu riestiizkoptie mednu riesti2

Ko medņi dara vasarā?

Pēc trauksmainā riesta aktivitātēm, kas sākas agrā pavasarī un turpinās līdz pat maija pirmajai pusei, vasaras laiks nes zināmu miera periodu medņu dzīvē. Medņu vistas kļūst tikpat...

Lasīt vairāk »
LVM nodrošina medņu riestu aizsardzību

Laikā no 2011. līdz 2013. gadam, realizējot projektu “Medņu populācijas aizsardzības, dzīvotņu saglabāšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide”, AS "Latvijas valsts meži" (LVM)...

Lasīt vairāk »
Medņu dziesmas valsts mežos

AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos notiek medņu riestu inventarizācija. Tās laikā iegūtie dati  palīdzēs izstrādāt jaunus pasākumus, kas uzlabos šo...

Lasīt vairāk »
Šopavasar Latvijas valsts mežos notiek medņu skaitīšana

Lai paaugstinātu medņu aizsardzības pasākumu efektivitāti, AS "Latvijas valsts meži" darbinieki uzsākuši medņu riestu inventarizāciju. Mednis ir viens no interesantākajiem putniem un...

Lasīt vairāk »