Šopavasar Latvijas valsts mežos notiek medņu skaitīšana

Lai paaugstinātu medņu aizsardzības pasākumu efektivitāti, AS "Latvijas valsts meži" darbinieki uzsākuši medņu riestu inventarizāciju.

Mednis ir viens no interesantākajiem putniem un lielākais fazānu dzimtas pārstāvis Latvijā. 90 % Latvijā zināmo šīs sugas putnu dzīvo valsts mežos. Lai arī pēdējo gadu laikā ir pieaudzis medņiem atvēlēto mikroliegumu skaits, ne visos no tiem medņi patiešām dzīvo, savukārt gan iedzīvotāji, gan mežinieki šos putnus bieži sastop ne tikai mežā, bet arī uz ceļiem, grāvjiem un citviet, kur tie iepriekš nav reģistrēti. Mēneša sākumā aizraujošu tikšanos ar medni Dienvidlatgales mežsaimniecībā Steķu silā, vietā, kur pērn pabeigta snieglaužu novākšana, piedzīvoja starptautiskie auditori, kas pārbaudīja valsts meža apsaimniekošanas kvalitāti.

Medņu inventarizācijas sākotnējie rezultāti liecina, ka vairākos medņu mikroliegumos šie putni vairs nav sastopami. Bieži vien tie novēroti ārpus aizsargājamām teritorijām. Inventarizācijas rezultātā tiek saņemta informācija par jaunām, līdz šim nezināmām medņu apdzīvotām vietām. AS „Latvijas valsts meži” medņu projekta vadītājs Elmārs Pēterhofs: „Lai arī salīdzinoši īsā laikā iegūta plaša informācija par medņu izplatību AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās, galvenais uzdevums vēl stāv priekšā. Prognozējam, ka jau nākamnedēļ sāksies medņu riests. Tieši tad būs iespējams noteikt riestojošo putnu skaitu, kā arī noskaidrot katra riesta izvietojumu. Precīzas informācijas iegūšana par šo vietu atrašanos ir galvenais šogad paveicamais uzdevums. Tikai pēc apdzīvoto riesta vietu apzināšanas var plānot un ieviest medņu dzīvotņu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus. Mūsu mērķis ir ne tikai saglabāt medņu populāciju, bet arī radīt kvalitatīvus dzīvotņu uzlabojumus, kas nodrošinātu medņu skaita palielināšanos.”

Lai arī šie ir tikai pirmie novērojumi, jau tagad ir skaidrs, ka tie palīdzēs AS „Latvijas valsts meži” izstrādāt jaunus pasākumus, kas uzlabos šo putnu dzīvotnes un veicinās to populācijas pieaugumu. Skandināvijas pieredze liecina, ka ar pareizi veiktu mežu apsaimniekošanu var panākt vairāk nekā ar stingra aizsardzības režīma noteikšanu medņu apdzīvotajās teritorijās.