AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Mammadaba eksperts

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”.

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Ieva Rove
Ieva Rove
Galvenā jūras piekrastes, kāpu un citu, no traucējumiem atkarīgo ekosistēmu eksperte AS "Latvijas valsts meži". Ievas Roves darbs sastāv no sūnu, vaskulāro augu sugu, visu biotopu grupu, kā arī  jebkuras plānotas darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas un no dabas aizsardzības plānošanas. Darbu mērķis ir iegūt un papildināt esošos datus par dabas vērtībām, papildināt zināšanas par aizsargājamo augu sugu un biotopu izplatību un to kvalitāti, lai nodrošinātu to jēgpilnu un ilglaicīgu saglabāšanu.  
Uzdod jautājumu ekspertam

Eksperts ziņo

Reto augu savrupais skaistums

Retie un aizsargājamie augi ir bezgala dažādi. Daļa reto augu piemīt savrups skaistums, ko saskatīt var tikai ciešāk ielūkojoties. Vasara ir īstais laiks, lai pētītu un atklātu skaistumu, kas aug mums līdzās, arī tos augus, kurus neraksturo koši ziedi vai augļi. Neskartos...

Lasīt vairāk »
Iepazīt virsājus Ādažu poligonā

Piejūras kāpas katram asociējas ar kādām atmiņām. Tās var būt bērnības atmiņas, kur ikdiena ir pagājusi dauzoties pa baltajām smiltīm, vai atmiņas par sauļošanos kāpās, kur ir patīkams aizvējš. Tomēr AS „Latvijas valsts meži” ekspertei Ievai Rovei pastaiga pa kāpām ir...

Lasīt vairāk »
Konkurss Mammadaba twitter sekotājiem

24.septembrī trīs Mammadaba twitter sekotājiem būs unikāla iespēja kopā ar AS „Latvijas valsts meži” vides eksperti Ievu Rovi būt vienā no retākajiem Latvijas biotopiem un ainavām, kādas nekur citur nav – Ādažu vecajā militārajā poligonā. Tur savukārt uzzināsim visu par...

Lasīt vairāk »
Nostiprināt kāpu kopā ar vides eksperti Ievu Rovi

Saulainā 6.jūnija rītā Mammadaba konkursa uzvarētāji kopā ar AS „Latvijas valsts meži” piejūras biotopu eksperti Ievu Rovi devās uz Plieņciema balto kāpu, lai vairāk uzzinātu par ekspertes ikdienas gaitām un kopīgiem spēkiem nostiprinātu balto kāpu. Pa ceļam no Rīgas uz...

Lasīt vairāk »
Gada augs laksis zaļo Latvijas valsts mežos

AS "Latvijas valsts meži" teritorijās ir reģistrētas 7 jaunas lakšu atradnes un šī auga aizsardzībai izveidoti jau 18 mikroliegumi. Tā ir īpaši laba ziņa laksim jeb mežlokam Allium ursinum, kuru Latvijas Botāniķu biedrība ir nominējusi...

Lasīt vairāk »

Eksperts iesaka

Publikācijas:

Rove I., Lakovskis P., Rečs A., Strazdiņa B. 2012. Eiropas nozīmes biotopu bioģeogrāfija Latvijas dimensijā – esošo datu telpiskā analīze. IV Latvijas Ģeogrāfijas congress. Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē. Rīga, 185-187

Rove I., 2011. Evaluation and control of nature values in the Adazi village military training area. Manual. For the usage of armed forces personnel, can be used for the assessment of certain described nature values also in other military polygons. Riga, Erfurt, 38 p.

Rove I., 2010. Jūras un iesāļu augteņu biotopi. Grām.: Auniņš A. (red.) Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Latvijas Dabas fonds, Rīga, 21-53. t.sk. biotopu grupas zinātniskās grupas ekspertu vadīšana, biotopu aprakstu sagatavošana – smilts sēkļi jūrā, lagūnas, akmeņu sēkļi jūrā, daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs, smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju;

Rove I. 2010. Piejūras un iekšzemes kāpu biotopi. Grām.: Auniņš A. (red.) Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Latvijas Dabas fonds, Rīga, 55-59. t.sk. biotopu grupas zinātniskās grupas ekspertu vadīšana, biotopu aprakstu sagatavošana – pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm, mežainas piejūras kāpas, mitras starpkāpu ieplakas, piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji, klajas iekšzemes kāpas;

Rove I. 2010. Sausi virsāji. Grām.: Auniņš A. (red.) Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. Latvijas Dabas fonds, Rīga, 121 – 124;

Rove I., 2008. Dabas vērtību stāvokļa novērtēšana un kontrole Ādažu militārajā poligonā. Rokasgrāmata. Latvijas dabas fonds, 43 lpp.

Rove I. 2006. Plant Communities of the Grey Dunes along the Gulf of Riga. Publication. Living Marine Resources and Coastal Habitats, edited by A.Tubielewicz. Gdansk, Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, EUROCOAST-LITTORAL, 136-141.

M.Laiviņš, I.Rove, L.Eņģele, J.Gailis, I.Kabucis, A.Petriņš, B.Strazdiņa, I.Vanags., 2004. Numernes valnis: bioloģiskās daudzveidības etalonteritorija, publikācija III Latvijas ģeogrāfijas kongresa Latvijas ģeogrāfija Eiropas dimensijās ietvaros, Rīga, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība, 57-59 lpp.

 

Dalība profesionālās organizācijās:

Latvijas Botāniķu biedrība, www.botanika.sapnis.com

IAVS (International Association for Vegetation Science) locekle

 

Balvas, saistītas ar profesionālo darbību:

Latvijas Botāniķu biedrības Goda diploms, 2010

Latvijas Botāniķu biedrības balva, 2006

Raksta "Dabas Diena" - Pinam leģendāro Plieņciema kāpu

Paskaidrojums Biotops = viendabīga sauszemes vai ūdens platība, kas piemērota kāda sugu kopuma eksistēšanai. Piemēram, mežs, pļava, upe ir dažādu grupu biotopi. Viens biotops ir piemērota dzīves vieta dažādu grupu sugām.