AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Mammadaba eksperts

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”.

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Ieva Rove
Ieva Rove
Galvenā jūras piekrastes, kāpu un citu, no traucējumiem atkarīgo ekosistēmu eksperte AS "Latvijas valsts meži". Ievas Roves darbs sastāv no sūnu, vaskulāro augu sugu, visu biotopu grupu, kā arī  jebkuras plānotas darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas un no dabas aizsardzības plānošanas. Darbu mērķis ir iegūt un papildināt esošos datus par dabas vērtībām, papildināt zināšanas par aizsargājamo augu sugu un biotopu izplatību un to kvalitāti, lai nodrošinātu to jēgpilnu un ilglaicīgu saglabāšanu.  
Uzdod jautājumu ekspertam

Gada augs 2012 - meža vizbule Anemone sylvestris

Latvijas Botāniķu biedrība par Gada augu 2012 izvēlējusies meža vizbuli Anemone sylvestris. Daudzi šo augu labāk pazīst kā Daugavas vizbuli jeb Daugavas anemoni, un tā nav nejaušība, ka vizbuļa vārds saistīts ar šo upi, jo sugas izplatības centrs atrodas Daugavas ielejā, bet paretam skaistie, baltziedainie augi sastopami arī citviet Latvijā. Vienīgi kurzemnieki savvaļā meža vizbuli savā pusē, visticamāk, nav redzējuši, jo Latviju šķērso sugas izplatības areāla rietumu robeža - tas aug galvenokārt valsts austrumu daļā. Augam īpaši piemērotas sausas, kaļķainas augsnes, tāpēc meža vizbuli var redzēt skrajos priežu mežos, mežmalās un pļavās Daugavas krastu dolomītu atsegumu tuvumā. Parasti aug nelielās grupās, reizēm pļavās nelielā platībā var būt arī kondominants. Pilsētu tuvumā, jo īpaši Daugavas ielejā, dekoratīvo īpašību dēļ tiek nesaudzīgi izplūkts.

Vizbuļa liktenis ir cieši savijies ar Daugavas likteni. Katrs pavērsiens upes dzīvē sāpīgi skāris vai var nākotnē skart arī meža jeb Daugavas vizbuli – vienalga, vai tā ir kāda HES celtniecība vai Daugavas kanāla rakšana, kuras ideja ik pa brīdim atdzīvojas.

mezavizbulis mezavizbulis2

D.Rozes fotogrāfijas

Meža vizbulis ir arī iecienīts krāšņumaugs, ir izveidotas pat vairākas šķirnes, taču tā izplatīšana apstādījumos notiek ar dārza materiālu, un tas ļauj saglabāties vizbuļa savvaļas atradnēm, jo tik daudz jau to nemaz nav – suga ir iekļauta gan Latvijas, gan arī Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā.

Latvijas Valsts mežos krāšņais augs meklējams Zemgales un Dienvidlatgales mežsaimniecībās, Daugavas krastos – skrajos mežos un zālājos.

 mezavizbulu karte

Apzīmējumi:

Sarkanie punkti - esošās atradnes

Zaļie punkti - atradnes ĪADT

Sarkanie, tukšie punkti - literatūras dati

Sarkanie trijstūri - dati LU Bioloģijas Institūta dokumentācijā (floras sarakstos, bez herbārija datiem)

NB! Nejaukt ar balto vizbuli Anemone nemorosa, kas Latvijā ir plaši izplatīts mežu augs ar mazu ziedkopu!

Reto augu savrupais skaistums

Retie un aizsargājamie augi ir bezgala dažādi. Daļa reto augu piemīt savrups skaistums, ko saskatīt var tikai ciešāk ielūkojoties. Vasara ir īstais laiks, lai pētītu un atklātu...

Lasīt vairāk »
Iepazīt virsājus Ādažu poligonā

Piejūras kāpas katram asociējas ar kādām atmiņām. Tās var būt bērnības atmiņas, kur ikdiena ir pagājusi dauzoties pa baltajām smiltīm, vai atmiņas par sauļošanos kāpās, kur ir...

Lasīt vairāk »
Konkurss Mammadaba twitter sekotājiem

24.septembrī trīs Mammadaba twitter sekotājiem būs unikāla iespēja kopā ar AS „Latvijas valsts meži” vides eksperti Ievu Rovi būt vienā no retākajiem Latvijas biotopiem un ainavām,...

Lasīt vairāk »
Nostiprināt kāpu kopā ar vides eksperti Ievu Rovi

Saulainā 6.jūnija rītā Mammadaba konkursa uzvarētāji kopā ar AS „Latvijas valsts meži” piejūras biotopu eksperti Ievu Rovi devās uz Plieņciema balto kāpu, lai vairāk uzzinātu par...

Lasīt vairāk »
Gada augs laksis zaļo Latvijas valsts mežos

AS "Latvijas valsts meži" teritorijās ir reģistrētas 7 jaunas lakšu atradnes un šī auga aizsardzībai izveidoti jau 18 mikroliegumi. Tā ir īpaši laba ziņa laksim...

Lasīt vairāk »
LVM – atzīts profesionālis dabas aizsardzības jomā Eiropas mērogā

Meži un ar tiem saistītās ekosistēmas ir viens no būtiskiem dabas aizsardzības un ekosistēmu pakalpojumu stūrakmeņiem Eiropā, kur koncentrējas ievērojamas dabas un sociālās vērtības....

Lasīt vairāk »
Darbs Eiropas Komisijas organizētā meža nozares darba grupā

AS „Latvijas valsts meži” aktīvi piedalās dabas aizsardzības jomas attīstībā arī ārpus Latvijas robežām. Šā gada maija beigās Korporatīvās plānošanas daļas vides eksperte Ieva...

Lasīt vairāk »
Latvijas vizbuļi

Latvijā savvaļā aug trīs vizbuļu ģints sugas: Baltais vizbulis Anemone nemorosa ir ļoti bieži sastopams visā Latvijā. No aprīļa līdz pat jūnija sākumam tā baltos ziedus var redzēt...

Lasīt vairāk »
Katrs var iet Dabā

Neatkarīgi no profesijas, katrs var iet Dabā, un, izmantojot visas maņas, saskatīt tās skaistumu. Lūkojot augu sugas un biotopus, jāpārvietojas lēni un mierīgi, kas ļauj pamanīt ne tikai...

Lasīt vairāk »