Latvijas vizbuļi

Latvijā savvaļā aug trīs vizbuļu ģints sugas:

Baltais vizbulis Anemone nemorosa ir ļoti bieži sastopams visā Latvijā. No aprīļa līdz pat jūnija sākumam tā baltos ziedus var redzēt dažādos mežos, kamēr koku lapas vēl tā īsti nav saplaukušas. Baltais vizbulis bagātīgi zied it visur – mežmalās, ceļmalās, retāk arī pļavās un atmatās. Atšķirībā no meža vizbuļa tā ziedi ir mazāki, diametrā līdz 2-4 cm un arī pats augs tikai ap 20 cm augsts.

baltais vizbulis

Baltais vizbulis. Foto: V. Baroniņa

Dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides arī bieži sastopams visā Latvijā, galvenokārt jauktos un lapu koku mežos. Uzzied nedaudz vēlāk par balto vizbuli. No abiem pārējiem vizbuļiem atšķirams ļoti viegli – ziedi tikai dzelteni.

dzeltenaisvizbulis

Dzeltenais vizbulis. Foto: V. Baroniņa

Meža vizbulis Anemone sylvestris, plašāk pazīstams kā Daugavas vizbulis vai Daugavas anemone. Galvenokārt sastopams Daugavas ielejā, tāpēc arī nosaukumā Daugavas vārds. Tomēr, meža vizbuli paretam var sastapt arī citviet Austrumlatvijā un Viduslatvijā. Tikai Kurzemē tas ir retums – Latviju šķērso sugas izplatības areāla rietumu robeža, un Rietumlatvijā līdz šim tas nav atrasts. Ziedi meža vizbulim balti, tomēr atšķirībā no baltā vizbuļa, gandrīz 2x lielāki (3,5-7 cm), turklāt viss augs klāts ar maziem, mīkstiem matiņiem, arī augumā prāvāks – līdz 50 cm augsts. Aug sausos, skrajos priežu mežos, kaļķainās augsnēs, tāpēc nereti Daugavas dolomītu atsegumu tuvumā.

mezavizbulis.1

Meža vizbulis. Foto: V. Baroniņa

Agrāk vizbuļu ģintī ietilpa arī zilā vizbulīte Hepatica nobilis, kura tagad ir nodalīta patstāvīgā vizbulīšu ģintī. Šo, vienu no pirmajiem pavasara vēstnešiem, laikam jau pazīst katrs.

zilavizbule

Zilā vizbulīte. Foto: V. Baroniņa

 

Valda Baroniņa, Ieva Rove

LBB – Latvijas Botāniķu biedrība, www.dabasdati.lv