AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Mammadaba eksperts

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”.

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Ieva Rove
Ieva Rove
Galvenā jūras piekrastes, kāpu un citu, no traucējumiem atkarīgo ekosistēmu eksperte AS "Latvijas valsts meži". Ievas Roves darbs sastāv no sūnu, vaskulāro augu sugu, visu biotopu grupu, kā arī  jebkuras plānotas darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas un no dabas aizsardzības plānošanas. Darbu mērķis ir iegūt un papildināt esošos datus par dabas vērtībām, papildināt zināšanas par aizsargājamo augu sugu un biotopu izplatību un to kvalitāti, lai nodrošinātu to jēgpilnu un ilglaicīgu saglabāšanu.  
Uzdod jautājumu ekspertam

LVM – atzīts profesionālis dabas aizsardzības jomā Eiropas mērogā

Meži un ar tiem saistītās ekosistēmas ir viens no būtiskiem dabas aizsardzības un ekosistēmu pakalpojumu stūrakmeņiem Eiropā, kur koncentrējas ievērojamas dabas un sociālās vērtības. Teju puse no ES  aizsargājamām dabas teritorijām - tā sauktais Natura2000 tīkls, atrodas tieši valsts mežu apsaimniekotāju pārziņā, kas apliecina sabalansētas meža apsaimniekošanas nozīmi.

Uzņēmums aktīvi piedalās dabas aizsardzības jomas attīstībā arī ārpus Latvijas robežām. Uzņēmums darbojas Eiropas Savienības valsts mežu apsaimniekotāju apvienībā – EUSTAFOR, tajā skaitā, apvienības darba grupās. EUSTAFOR darba grupa par Natura2000 apsaimniekošanu valsts mežu teritorijās, sava kopējā darba rezultātus apkopojusi brošūrā, kas izdota šā gada jūnijā.

Viens no lielākajiem uzsvariem brošūrā ir apliecināt valsts mežu sektora kā atbildīgu, profesionālu un proaktīvu dabas aizsardzībā. Ilglaicīgas sabalansētās mežsaimniecības rezultāts ir augstais aizsargājamo teritoriju īpatsvars valsts mežu apsaimniekotajās teritorijās, ko apliecina arī Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums. Kā otru aspektu, jāuzsver kopīgi uzsāktā diskusija par dabas aizsardzības daudzajiem veidiem, atkarībā no mērķa ekoloģiskajām prasībām – ka laiks, kad vienīgā aizsardzības forma bija aizliegums, ir pāraudzis daudz plašākā un kompetentākā skatījumā uz dabas vērtībām. Dabas aizsardzības iespējas un veidi ir tikpat daudzveidīgi kā ekosistēmas.

Brošūrā apkopotā informācija ir viens no kopējā darba aspektiem. Liela un ilglaicīga nozīme ir kopīgām diskusijām, sadarbībai ar Eiropas Komisijas Vides Ģenerāldirektorātu un kopīgiem nākotnes plāniem, lai valsts mežu apsaimniekotāji tiktu pilntiesīgi iekļauti profesionālās dabas aizsardzības sabiedrībā un nākotnē ne vien tiktu uzklausīti, bet piedalītos un virzītu mežu ekosistēmas sabalansētas aizsardzības plānošanu Eiropas mērogā. Apliecinājums darba grupas kopīgā dialoga panākumiem ir tas, ka vienu no brošūras nodaļām sagatavoja Eiropas Komisija.

Nākamais kopīgā darba etaps ir dalība EK iniciētā un organizētā vadlīniju mežu aizsardzībai un apsaimniekošanai Natura2000 teritorijās, izstrādē. Vadlīniju mērķis ir izveidot reģionāli pamatotu, bet vienotu pieeju ar mežiem saistīto dabas un saimniecisko vērtību ilgtspējīgā apsaimniekošanā Eiropas Savienības ietvaros, nodrošinot arī tradicionālās apsaimniekošanas saglabāšanu. Aktīvs darbs Vadlīniju sagatavošanā sāksies šā gada rudenī, darbu plānots pabeigt 2014. gada ietvaros.

 


Meži un ar mežu saistītās ekosistēmas veido 50 % no Natura2000 tīkla jeb 23 % no ES mežiem ir iekļauti Natura2000 teritorijās.

Pašreiz EUSTAFOR apvieno 26 dalīborganizācijas no 20 Eiropas Savienības valstīm, kopā apsaimnieko ~45 milj ha mežu (~30 no ES mežiem), no kuriem vidēji 13 milj ha mežu ir aizsargājami. Natura2000 teritoriju īpatsvars mežos EUSTAFOR dalībvalstu vidū variē no 3 %līdz par 50 %, vidēji – 35 %

Izvērtējot visu ES valsts mežu apsaimniekotāju aizsargājamo teritoriju īpatsvaru, tas ir lielāks.

Reto augu savrupais skaistums

Retie un aizsargājamie augi ir bezgala dažādi. Daļa reto augu piemīt savrups skaistums, ko saskatīt var tikai ciešāk ielūkojoties. Vasara ir īstais laiks, lai pētītu un atklātu...

Lasīt vairāk »
Iepazīt virsājus Ādažu poligonā

Piejūras kāpas katram asociējas ar kādām atmiņām. Tās var būt bērnības atmiņas, kur ikdiena ir pagājusi dauzoties pa baltajām smiltīm, vai atmiņas par sauļošanos kāpās, kur ir...

Lasīt vairāk »
Konkurss Mammadaba twitter sekotājiem

24.septembrī trīs Mammadaba twitter sekotājiem būs unikāla iespēja kopā ar AS „Latvijas valsts meži” vides eksperti Ievu Rovi būt vienā no retākajiem Latvijas biotopiem un ainavām,...

Lasīt vairāk »
Nostiprināt kāpu kopā ar vides eksperti Ievu Rovi

Saulainā 6.jūnija rītā Mammadaba konkursa uzvarētāji kopā ar AS „Latvijas valsts meži” piejūras biotopu eksperti Ievu Rovi devās uz Plieņciema balto kāpu, lai vairāk uzzinātu par...

Lasīt vairāk »
Gada augs laksis zaļo Latvijas valsts mežos

AS "Latvijas valsts meži" teritorijās ir reģistrētas 7 jaunas lakšu atradnes un šī auga aizsardzībai izveidoti jau 18 mikroliegumi. Tā ir īpaši laba ziņa laksim...

Lasīt vairāk »
Darbs Eiropas Komisijas organizētā meža nozares darba grupā

AS „Latvijas valsts meži” aktīvi piedalās dabas aizsardzības jomas attīstībā arī ārpus Latvijas robežām. Šā gada maija beigās Korporatīvās plānošanas daļas vides eksperte Ieva...

Lasīt vairāk »
Gada augs 2012 - meža vizbule Anemone sylvestris

Latvijas Botāniķu biedrība par Gada augu 2012 izvēlējusies meža vizbuli Anemone sylvestris. Daudzi šo augu labāk pazīst kā Daugavas vizbuli jeb Daugavas anemoni, un tā nav nejaušība, ka...

Lasīt vairāk »
Latvijas vizbuļi

Latvijā savvaļā aug trīs vizbuļu ģints sugas: Baltais vizbulis Anemone nemorosa ir ļoti bieži sastopams visā Latvijā. No aprīļa līdz pat jūnija sākumam tā baltos ziedus var redzēt...

Lasīt vairāk »
Katrs var iet Dabā

Neatkarīgi no profesijas, katrs var iet Dabā, un, izmantojot visas maņas, saskatīt tās skaistumu. Lūkojot augu sugas un biotopus, jāpārvietojas lēni un mierīgi, kas ļauj pamanīt ne tikai...

Lasīt vairāk »