Gada augs laksis zaļo Latvijas valsts mežos

AS "Latvijas valsts meži" teritorijās ir reģistrētas 7 jaunas lakšu atradnes un šī auga aizsardzībai izveidoti jau 18 mikroliegumi. Tā ir īpaši laba ziņa laksim jeb mežlokam Allium ursinum, kuru Latvijas Botāniķu biedrība ir nominējusi par 2014. gada augu.  

Lielākoties reto un aizsargājamo augu atraduši LVM vides eksperti, apsekojot Ekomežus - dabas vērtību koncentrācijas teritorijas un īstenojot vides monitoringu, kā arī veicot dažādus ietekmes uz vidi novērtējumus. 

Stāsta LVM vides eksperte Ieva Rove: "Laksis veido plašas, teju monodominantas audzes, tāpēc visbiežāk mēs reģistrējam LVM datu bāzē laukumveida atradnes (poligonus), visos gadījumos norādot augu vitalitāti, atrašanas datumu un atradēju. Neliela aizsargājamā auga atradne tiek reģistrēta kā punkts." Gadījumos, kad lakša atradne ir ļoti plaša un vitāla, kā arī atrodas ilglaicīgā un dabiskā dzīvotnē, sugas aizsardzības nodrošināšanai tiek veidots mikroliegums – neliela, īpaši aizsargājama dabas teritorija saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

laksis mezs

Attēlā: Visbiežāk tiek atrastas lakša laukumveida atradnes.

Mikrolieguma pieteikuma dokumentos tiek rakstīti eksperta ieteikumi un norādījumi sugas atradnes aizsardzības nodrošināšanai un vēlamā apsaimniekošana. Jāuzsver, ka lakša aizsardzība lielākoties nodrošināma īstenojot neiejaukšanos dabisko procesu norisē. Mikrolieguma pieteikuma anketai pievieno sertificēta dabas eksperta atzinumu, kur detāli aprakstīta reģistrētā atradne.

Lakša atradnes pēdējo gadu laikā LVM darbinieki konstatējuši dažādās Latvijas vietās, bet visvairāk  - Jēkabpils, Lubānas, Tūjas un Sabiles apkaimē.