AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Mammadaba eksperts

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, elektroniskais pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā

Mārtiņš Kalniņš
Mārtiņš Kalniņš
AS "Latvijas valsts meži" vides eksperts vāc informāciju par retajām un aizsargājamām kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku sugām Latvijā.
Uzdod jautājumu ekspertam

Lidvāverei pa pēdām

Jau vairākus gadus LVM vides eksperts Mārtiņš Kalniņš kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi dodas meklēt jeb monitorēt lidvāveres. Monitoringa metode ir vienkārša un reizē sarežģīta - lidvāveres tiek meklētas pēc to ekskrementiem.

“Dabas liegumā “Virguļicas meži”, Austrumvidzemes reģionā, ar LVM vides plānošanas speciālista Kaspara Liepiņa un citu kolēģu atbalstu, ir izlikti 40 putnu būri (lieli, ar biezām sienām un mazu skreju – dobumu imitāciju). Būros un uz zemes, ap apšu stumbriem, meklējam lidvāveru ekskrementus, kas atgādina dzeltenīgus rīsu graudus,” stāsta Mārtiņš Kalniņš.

lidvaveres mammadaba

Attēlā: Lidvāveru ekskrementi – trīs dzeltenie “graudi”

Otra regulāro novērojumu teritorija ir dabas liegums “Gruzdovas meži”, Ziemeļlatgales reģionā. Gruzdovas mežos līdz šim būru nav bijis, un lidvāveru meklējumos tika apstaigāti daudzu apšu stumbri. Taču ar šogad, aprīļa sākumā, tika izgatavoti 30 būri, lai tos uzstādītu Gruzdovas mežos.

Līdzšinējie lidvāveru meklēšanas pasākumi gan Virguļicas, gan Gruzdovas, gan citos mežos (kā vēsta dažādi ziņojumi par meklēšanas pasākumiem)  nebija vainagojušies panākumiem.

DAP monitoringa un plānojumu nodaļas vecākais eksperts Valdis Pilāts skaidro, ka šī suga būtu pieskaitāma pie Latvijā izmirušām sugām. Tomēr pierādīt to, ka sugas vairs nav ir pat grūtāk nekā pierādīt pretējo. Šī iemesla dēļ lidvāveru meklēšanas pasākumi nav apsīkuši.

Kamēr Gruzdovas mežos tika izlikti jaunizveidotie lidvāveru būri, ar vāju cerību uz rezultātiem, apmēram 10 kilometrus tālāk somu pētnieks Juha Kinnunens (Juha Kinnunen) uzgāja lidvāveru ekskrementus divos, apmēram 8 kilometri attālos vienam no otra, meža nogabalos. Tas pierāda, ka lidvāveres Latvijā tomēr vēl ir.

Jāsaka gan, ka šie atradumi vēl neliecina par lielām un ilgtspējīgām lidvāveru populācijām. Tie var būt arī atsevišķi, klejojoši dzīvnieki, bet šādi rezultāti tik un tā ir patīkami.

Lai gan uzietas, norādes par lidvāveru esamību netika piefiksētas. Juha Kinnunens norādījis, ka nav nofotografējis vai ievācis atrastos lidvāveru ekskrementus, jo Somijā šī suga nav tik reta, un viņu vairāk ieinteresējušas nekeras jeb sūnas, kas savukārt pie mums, Latvijā, nav nekāds retums.

parastais plauskerpis mammadaba

Attēlā: Parastais plaušķērpis (augšā) un īssetas nekera (zem plaušķērpja)

“Pēc lidvāveru būru izlikšanas, kopā ar somu pētnieku, apsekojām Virguļicas mežā uzstādītos 40 būrus. Lidvāveres gan neatradām, taču atradām citu vērtīgu sugu - piepi Junghornia pseudozilingianus. Pēc somu pētnieka teiktā pasaulē ir zināmas tikai kādas 50 šīs sugas atradnes. Šī piepe ir interesanta arī ar to, ka aug uz citas piepes - Phellinus populicola - kas savukārt ir viena no dabisko meža biotopu indikatorsugām.

piepe mammadaba

Attēlā: Piepe Junghornia pseudozilingianus uz apses stumbra Virguļicas mežos

Bebru blusa, kas nav blusa

Rudens un ziema – tas daudziem saistās ar medību laiku. Bebrs – iespējams viens no visdažādāko diskusiju objektiem par medībām, mežsaimniecību, dabas aizsardzību, zinātni un ne...

Lasīt vairāk »
Jauna māja praulgrauzim

Lapkoku praulgrauzis. Šo nosaukumu ir dzirdējuši daudzi. Bet daudziem atmiņā labāk palicis Dabas koncertzālēs dzirdētais – Osmoderma eremita. Zinātniskais nosaukums gan ir mainīts –...

Lasīt vairāk »
Atrasta jau piektā lēcveida vīngliemeža mītne Latvijā

Nedēļās nogalē LVM vecākais vides eksperts Mārtiņš Kalniņš veicis negaidītu atklājumu. Staigājot uzņēmuma apsaimniekotajos mežos, eksperts atradis jaunu lēcveida vīngliemeža...

Lasīt vairāk »
Deguma vietās atgriežas dzīvība

Šis gads Latvijā un citviet pasaulē līdz ar karstumu un sausumu līdzi nesis arī vairumu meža ugunsgrēku. Lai gan nežēlīgi un postoši no cilvēka skatu punkta, tomēr tie radad vietu un...

Lasīt vairāk »
Neparastais atradums – milzu apaļpūpēdis

Pavasaris neierastu pārsteigumu sagādājis LVM vides plānošanas speciālistam un vecākajam vides ekspertam Mārtiņam Kalniņam. Pildot darba pienākumus, eksperts Ukru gāršas tuvumā...

Lasīt vairāk »
Kas kopīgs Latvijas un tropu mežiem?

Kas gan var būt kopīgs Latvijas un tropu mežiem? Latvijas meži ir šeit, bet tropu meži ir tur, tālu dienvidos. Mums ziemā mēdz būt sniegs, bet tur nav. Mums šeit ir odi, ērces un pa...

Lasīt vairāk »
Īpatnējais atradums – “matainais” liellūpas vīngliemezis

Tie, kuri bērnības dienas pavadījuši laukos, iespējams ir saskārušies ar vecvecāku uzticēto uzdevumu – salasīt visus atrodamos gliemežus. Tie ir parka vīngliemeži, un bieži vien šī...

Lasīt vairāk »
Meklējot zaļo upjuspāri

Lai gan Latvija uz citu pasaules valstu fona var šķist pavisam neliela, arī mūsu valsts mērogā sugu izplatība mēdz krasi atšķirties. Viens no šādiem piemēriem ir zaļā upjuspāre jeb...

Lasīt vairāk »
Zirnekļi gaida rudeni mežā

Mammadaba, kas dzīvo Latvijas valsts mežos, ik dienas mūs pārsteidz un lutina ar saviem jaundarinājumiem. Tā piemēram, pastaigājoties pa AS “Latvijas valsts meži” izveidoto Kalnansu...

Lasīt vairāk »
Kukaiņu pasaule

Mežs ir pilns pārsteigumu, ja ir vēlme izzināt, saprast un atrast. Tāds arī ir AS „Latvijas valsts meži” organizēto vides aktivitāšu mērķis – ļaut zinātkārajiem izzināt. „Mēs...

Lasīt vairāk »
1/2/3/4 lapas