AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Mammadaba eksperts

Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus.

Pārzinis: AS “Latvijas valsts meži”.

Kontaktinformācija: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, e-pasts: lvm@lvm.lv, tālrunis 67610015.

Datu apstrādes mērķis: Nodrošināt saņemtā jautājuma apstrādi un atbildes sagatavošanu.

Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Mārtiņš Kalniņš
Mārtiņš Kalniņš
AS "Latvijas valsts meži" vides eksperts vāc informāciju par retajām un aizsargājamām kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku sugām Latvijā.
Uzdod jautājumu ekspertam

Lidvāverei pa pēdām

Jau vairākus gadus LVM vides eksperts Mārtiņš Kalniņš kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi dodas meklēt jeb monitorēt lidvāveres. Monitoringa metode ir vienkārša un reizē sarežģīta - lidvāveres tiek meklētas pēc to ekskrementiem.

“Dabas liegumā “Virguļicas meži”, Austrumvidzemes reģionā, ar LVM vides plānošanas speciālista Kaspara Liepiņa un citu kolēģu atbalstu, ir izlikti 40 putnu būri (lieli, ar biezām sienām un mazu skreju – dobumu imitāciju). Būros un uz zemes, ap apšu stumbriem, meklējam lidvāveru ekskrementus, kas atgādina dzeltenīgus rīsu graudus,” stāsta Mārtiņš Kalniņš.

lidvaveres mammadaba

Attēlā: Lidvāveru ekskrementi – trīs dzeltenie “graudi”

Otra regulāro novērojumu teritorija ir dabas liegums “Gruzdovas meži”, Ziemeļlatgales reģionā. Gruzdovas mežos līdz šim būru nav bijis, un lidvāveru meklējumos tika apstaigāti daudzu apšu stumbri. Taču ar šogad, aprīļa sākumā, tika izgatavoti 30 būri, lai tos uzstādītu Gruzdovas mežos.

Līdzšinējie lidvāveru meklēšanas pasākumi gan Virguļicas, gan Gruzdovas, gan citos mežos (kā vēsta dažādi ziņojumi par meklēšanas pasākumiem)  nebija vainagojušies panākumiem.

DAP monitoringa un plānojumu nodaļas vecākais eksperts Valdis Pilāts skaidro, ka šī suga būtu pieskaitāma pie Latvijā izmirušām sugām. Tomēr pierādīt to, ka sugas vairs nav ir pat grūtāk nekā pierādīt pretējo. Šī iemesla dēļ lidvāveru meklēšanas pasākumi nav apsīkuši.

Kamēr Gruzdovas mežos tika izlikti jaunizveidotie lidvāveru būri, ar vāju cerību uz rezultātiem, apmēram 10 kilometrus tālāk somu pētnieks Juha Kinnunens (Juha Kinnunen) uzgāja lidvāveru ekskrementus divos, apmēram 8 kilometri attālos vienam no otra, meža nogabalos. Tas pierāda, ka lidvāveres Latvijā tomēr vēl ir.

Jāsaka gan, ka šie atradumi vēl neliecina par lielām un ilgtspējīgām lidvāveru populācijām. Tie var būt arī atsevišķi, klejojoši dzīvnieki, bet šādi rezultāti tik un tā ir patīkami.

Lai gan uzietas, norādes par lidvāveru esamību netika piefiksētas. Juha Kinnunens norādījis, ka nav nofotografējis vai ievācis atrastos lidvāveru ekskrementus, jo Somijā šī suga nav tik reta, un viņu vairāk ieinteresējušas nekeras jeb sūnas, kas savukārt pie mums, Latvijā, nav nekāds retums.

parastais plauskerpis mammadaba

Attēlā: Parastais plaušķērpis (augšā) un īssetas nekera (zem plaušķērpja)

“Pēc lidvāveru būru izlikšanas, kopā ar somu pētnieku, apsekojām Virguļicas mežā uzstādītos 40 būrus. Lidvāveres gan neatradām, taču atradām citu vērtīgu sugu - piepi Junghornia pseudozilingianus. Pēc somu pētnieka teiktā pasaulē ir zināmas tikai kādas 50 šīs sugas atradnes. Šī piepe ir interesanta arī ar to, ka aug uz citas piepes - Phellinus populicola - kas savukārt ir viena no dabisko meža biotopu indikatorsugām.

piepe mammadaba

Attēlā: Piepe Junghornia pseudozilingianus uz apses stumbra Virguļicas mežos

Uzmanību! Melngalvas mīkstgliemezis!

Rudens ir laiks, kad cilvēki biežāk pamana un meklē atbildes uz jautājumu – kas tas par gliemezi? Viens no šādiem gliemežiem ir melngalvas mīkstgliemezis Krynickillus melanocephalus. Tas...

Lasīt vairāk »
Sarkanblaktis nerada draudus

Jauni atklājumi un negaidītas tikšanās, atpūšoties pie dabas, nav nekas neparasts, jo īpaši ogu un sēņu laikā. Šovasar jauna sastapšanās Alūksnes parkā ar vēl neiepazītiem sarkanas...

Lasīt vairāk »
Ošu pļavraibeņi kuplā skaitā un lielā krāšņumā

Karstais laiks ir īsti pa prātam aizsargājamai tauriņu sugai – ošu pļavraibenim Euphydryas maturna. Saulkrastu apkārtnes mežos, ejot pa meža ceļu, LVM vides eksperts Mārtiņš Kalniņš...

Lasīt vairāk »
LVM vides eksperts atgādina – savvaļas dzīvnieku mazuļi nav jāglābj

Maijs un jūnijs mežos iezīmē mazuļu laiku – arī lapsām. Nereti pie āpša vai jenotsuņu alām, ko lapsu ģimene izvēlējusies par mājām, sastopami rotaļājamies mazie lapsēni. LVM...

Lasīt vairāk »
Interesanti atradumi Piebalgas mežos

Veicot putnu ligzdu monitoringu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajā teritorijā, LVM vides speciālisti Piebalgas mežos pamanīja divas retas sugas. Pirmais atradums bija taurenis...

Lasīt vairāk »
Pie Burtnieka ezera atrasta ilgi meklētā jūras ērgļa ligzda

Attēls: Jūras ērgļa mazuļi no Burtnieka ezera ligzdas 04.06.1955. (Foto: Ģirts Kasparsons no Ruslana Matroža arhīva) Ar panākumiem vainagojusies LVM ekspertu vairākus gadus ilgusī jūras...

Lasīt vairāk »
Kurš lidvāveru būrim pārveidojis ieeju?

Iestājoties siltākam laikam, pieaug kustība un rosība arī mežā. Arvien skaļāk dzirdamas lidoņu dziesmas, arvien biežāk novērojama rosība putnu būrīšos un dobumos, kur norit ligzdas...

Lasīt vairāk »
Bebru blusa, kas nav blusa

Rudens un ziema – tas daudziem saistās ar medību laiku. Bebrs – iespējams viens no visdažādāko diskusiju objektiem par medībām, mežsaimniecību, dabas aizsardzību, zinātni un ne...

Lasīt vairāk »
Jauna māja praulgrauzim

Lapkoku praulgrauzis. Šo nosaukumu ir dzirdējuši daudzi. Bet daudziem atmiņā labāk palicis Dabas koncertzālēs dzirdētais – Osmoderma eremita. Zinātniskais nosaukums gan ir mainīts –...

Lasīt vairāk »
Atrasta jau piektā lēcveida vīngliemeža mītne Latvijā

Nedēļās nogalē LVM vecākais vides eksperts Mārtiņš Kalniņš veicis negaidītu atklājumu. Staigājot uzņēmuma apsaimniekotajos mežos, eksperts atradis jaunu lēcveida vīngliemeža...

Lasīt vairāk »
1/2/3/4 lapas