Atklājumi pie Istras upes

Dižais Padaru akmens - kad domājam par dižakmeņiem, vispirms, protams, prātā nāk Daugavpils puses Nīcgales lielais akmens, kura apkārtmērs sasniedz 31 metru un augstums 3,5 metrus, un Madonas puses Praulienas Velna Skroderis, kurš ir gandrīz metru augstāks par slaveno brāli, bet tā apkārtmērs ir mazāks – 20 metri. Par šiem akmeņiem stāsta leģendas, tos aplūko, apjūsmo, fotografē, apraksta, izrādot cieņu sirmajiem milzeņiem. Bet meži vēl pilni neatklātu brīnumu.

Dziļi mežā Latgales pusē gandrīz pie Zilupes skatam pēkšņi atklājas milzīgs, līdz šim neapzināts, neuzmērīts un neapjūsmots akmens. Grūti saprast, kā tāds milzenis tik ilgi slēpies no dižakmens slavas. Var jau būt, ka senos laikos arī par to klīdušas leģendas, ka pie tā nākuši cilvēki, bet nu sirmais akmens bija iegrimis aizmirstībā. Nē, pavisam vientuļš tas nebija, jo lielie akmeņi kalpo par savdabīgām dzīvās dabas mikropasaulītēm, uz savas virsmas sagādājot piemērotu dzīves vidi daudzām ķērpju un sūnu sugām. Šīs sugas citos apstākļos Latvijā nevarētu izdzīvot, bet uz lielajiem akmeņiem var atrast daudzus ļoti retu sugu pārstāvjus.

Padaru akmens, kas savu nosaukumu ieguvis, pateicoties kādreizējām mežsarga mājām, tiešām izskatās kā sūnām un ķērpjiem noaugusi milzu māja, pa kuru veikli aiztek pāris neierastās jezgas izbrīnītas skudras. Bet no citas puses tas rādās kā no pasakas nācis milža maizes klaips. Vides speciālistes Maija Ārente un Diāna Marga rūpīgi izmērīja sirmo milzeni. Lūk, rezultāti: garums 5 m, platums 4,60 m, pa augšu pāri garumam 7,50 m, augstums 2,20 m, apkārtmērs 16,30 m.

Vides plānošanas speciāliste Diāna Marga: „Ja dižakmens ir labi noapaļots un tā forma atgādina siena gubu vai maizes klaipu, akmens virszemes tilpumu var aprēķināt pēc formulas: garuma, platuma un augstuma reizinājums dalīts ar divi. Ja akmenim ir cita sarežģīta forma, tad jāveic nepieciešamās korekcijas. Domāju, ka mūsu akmenim tilpumu varam sarēķināt pēc parastās formulas un sanāk 5x4,60x2,20/2=25,3 m3. Tātad Padaru akmens virszemes tilpums ir 25 m3, kas pārsniedz 10 m3, līdz ar to tas skaitās dižakmens un ir aizsargājams dabas piemineklis."