AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Putnu vērošanas sacensību "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018" noteikumi

CtJVkHAWEAA5fOx.jpg large

Putnu vērošanas sacensību "Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018" noteikumi

1. Sacensību organizētāji

1.1. Putnu vērošanas sacensību „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018” (tālāk šajos noteikumos – Sacensības) organizētāji ir akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.

2. Sacensību norises laiks un teritorija

2.1. Sacensības notiek 2018. gada 15. septembrī (sestdiena).

2.2. Sacensību sākums – „Starts” – 2018. gada 15. septembrī ne agrāk kā pulksten 04:00 no rīta (pēc komandas ieskatiem var sākt arī vēlāk) komandas brīvi izvēlētā vietā Sacensību teritorijā.

2.3. Sacensības ilgst ne vairāk par 14 stundām 2018. gada 15. septembra pulksten 04:00 līdz 15. septembra pulksten 18:00.

2.4. Sacensību noslēguma vietā komandām jāierodas līdz 2018. gada 15. septembra pulksten 19:00.

2.5. Sacensību uzvarētāju noteikšanas un noslēguma pasākuma vieta – AS “Latvijas valsts meži” Centrālais birojs Rīgā, Vaiņodes ielā 1

007 Putnu rallijs Nosleguma vieta 2018

2.6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana 2018. gada 15. septembrī no pulksten no pulksten 19:00 līdz pulksten 20:00.

2.7. Sacensību uzvarētāju pasludināšana 2018. gada 15. septembrī pulksten 20:00.

3. Sacensību dalībnieki un pieteikšanās Sacensībām

3.1. Komanda Sacensībām jāpiesaka līdz 2018. gada 7. septembra (piektdiena) pulksten 17.00 (pēc Latvijas laika).

3.2. Komandā, kas piedalās Sacensībās, jābūt 3 līdz 5 dalībniekiem.

3.3. Komandas pieteikumu Sacensībām sūtīt uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

3.4. Līdz ar pieteikuma Sacensībām „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018” nosūtīšanu uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. katra komanda apliecina, ka tās dalībnieki šo Sacensību laikā ievēros personiskās drošības, kā arī vides aizsardzības pasākumus, un ka ir iepazinušies ar putnu vērošanas sacensību „Latvijas valsts mežu Putnu rallijs 2018” noteikumiem un tos Sacensību laikā ievēros.

3.5. Komandas pieteikumā Sacensībām jānorāda:

  • Komandas nosaukums;
  • Komandas dalībnieku vārds un uzvārds;
  • Komandas kontaktpersonas e-pasta adrese un mobilā tālruņa numurs.

3.6. Maksimālais komandu skaits Sacensībās – 10 komandas.

3.7. Sacensībās piedalās līdz 5 komandām no Latvijas un līdz 5 komandām no ārvalstīm.

3.8. Jauktās komandas no dažādām valstīm ir atļautas.

3.9. Sacensības ir starptautiskas, tāpēc pie komandu reģistrācijas Sacensībām ārvalstu komandām tiek rezervētas 5 vietas. Jauktas dažādu valstu komandas tiek uzskatītas par ārvalstu komandām. Ja Sacensībām nepiesakās 5 ārvalstu komandas, to vietā tiek reģistrētas Latvijas komandas.

3.10. Komandas Sacensībām tiek reģistrētas pieteikumu iesūtīšanas secībā, tas ir, ja pieteikto komandu skaits pārsniegs 10, Sacensībām tiks apstiprinātas un Sacensībās drīkstēs piedalīties tās komandas, kas pieteikumus iesniegušas ātrāk, pārējās pieteiktās komandas arī tiek reģistrētas rezervē ‘zem svītras’.

3.11. Ja kāda no Sacensībām reģistrētajām komandām atsakās no piedalīšanās Sacensībās, tās vietā Sacensībās tiek iekļauta nākamā ‘zem svītras’ palikusī komanda.

3.12. Sacensību organizētājiem ir tiesības atkarībā no pieteikumu skaita manīt proporcijas sadalījumu Latvijas un ārvalstu komandām.

3.13. Sacensību organizētāji un tiesneši Sacensībās nepiedalās.

3.14. Līdz 2018. gada 10. septembra (pirmdiena) plkst. 17:00 informācija gan par komandām, kas reģistrētas Sacensībām, gan par komandām, kas iekļautas rezervē ‘zem svītras’, tiek publicēta portālos www.mammadaba.lv un www.latvijasputni.lv, norādot komandu nosaukumus, komandas dalībnieku vārdu un uzvārdu un valsti.

3.15. Līdz 2018. gada 10. septembra (pirmdiena) plkst. 17.00 Sacensību organizētāji komandām elektroniski nosūta Sacensībām nepieciešamos dokumentus – 1) Sacensību noteikumus; 2) Latvijas putnu sarakstu novēroto sugu un novērošanas laika fiksēšanai; 3) karti ar sacensību teritoriju; 4) reto sugu sarakstu, par kurām nepieciešams speciāls ziņojums, 5) reto sugu novērojuma ziņojuma veidlapa; 6) karti ar sacensību noslēguma pasākuma atrašanās vietu. Šo dokumentu izdrukāšanu lietošanai sacensībās veic komandas.

4. Sacensību tiesneši

4.1. Sacensību rezultātus vērtē Sacensību trīs tiesneši: Kaspars Funts, Kārlis Millers un Valdis Roze.

4.2. Sacensībās uzvarējušo komandu nosaka Sacensību tiesneši.

4.3. Komandu, kura reģistrējusi „Interesantāko novērojumu”, nosaka Sacensību tiesneši. Ja neviens novērojums Sacensību laikā netiek atzīts par interesantāko novērojumu, neviena komanda netiek atzīta par “Interesantākā novērojuma” autoru un balva šai nominācijā netiek piešķirta.

4.4. Sacensību tiesneši lēmumus var pieņemt neklātienē, pa telefonu un e-pastu sazinoties ar Sacensību organizētājiem.

4.5. Strīdus gadījumus izšķir Sacensību tiesneši.

4.6. Ikviens Sacensību tiesnešu lēmums ir galīgs.

5. Sacensību norise

5.1. Sacensību teritorija ir Vidzemes rietumu daļa. Sacensību teritorijas robeža sauszemē ir Rīgas-Valkas šoseja A3/E264 (Vidzemes šoseja) un Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robeža. Rietumos sacensību teritorijas robeža ir Rīgas jūras līcis. Sacensību teritorijas robeža Rīgas pilsētā ir Brīvības gatve, Brīvības iela un Brīvības bulvāris līdz Daugavai un tālāk Daugavas labais krasts līdz Rīgas jūras līcim. Sacensību teritorijas robeža Valkā ir Rīgas iela līdz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežai.

006 Putnu rallijs sacensibu teritorija 2018

5.2. Sacensību laikā drīkst izmantot autotransportu, sabiedrisko transportu un citus mehāniskos transportlīdzekļus.

5.3. Katra komanda Sacensību laikā drīkst izmantot tikai vienu transportlīdzekli.

5.4. Lai iekļautu Sacensību laikā novēroto/dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā, vismaz 3 komandas dalībniekiem sacensību teritorijā pārliecinoši jānosaka putna suga vai pasuga vizuāli vai audiāli (tālāk tekstā – novērotās sugas un pasugas). Kā arī vismaz 3 dalībniekiem ir jāredz un/vai jādzird viens un tas pats īpatnis.

5.5. Komandas, fiziski atrodoties sacensību teritorijā, var reģistrēt arī visas ārpus sacensību teritorijas novērotās putnu sugas un pasugas.

5.6. Sacensību laikā komandas reģistrē sarakstā gan sugas, gan pasugas.

5.7. Sacensību laikā novērotās putnu sugas un pasugas komanda reģistrē Sacensību organizētāju elektroniski atsūtītā un komandas izdrukātā Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā (angļu valodā), novēroto sugu un pasugu pretī šīs sugas angliskajam un zinātniskajam nosaukumam tam paredzētajā kvadrātā atzīmējot ar krustiņu.

5.8. Sacensību laikā konstatēto putnu sugu un pasugu sarakstā ierakstīt ļauts tikai dzīvus, savvaļā brīvi novērotus un/vai dzirdētus un pārliecinoši noteiktus putnus.

5.9. Sacensību rezultātu vērtēšanā tiek ieskaitīti līdz sugai un pasugai noteikti īpatņi. Izņēmums var būt sugu pāri, piemēram, „Krustknābis” (Loxia sp.) un/vai ‘lielās’ gārgales Gavia immer/adamsi, un/vai ‘mazās gārgales’ Gavia stellata/arctica, un/vai mazie/vidējie ērgļi Aquila pomarina/clanga u.tml. Ja kāda no pāra sugām ir noteikta 100% droši, tad ieskaitīta tiek tikai noteiktā suga. Piemēram, ja tiek novērota Gavia adamsi un pirms vai pēc tam adamsi/immer, ieskaitīta tiek tikai Gavia adamsi.

5.10. Sacensību laikā nedrīkst izmantot tīklus u.c. ierīces un līdzekļus putnu ķeršanai.

5.11. Sacensību laikā novēroto / dzirdēto putnu sugu un pasugu sarakstā nedrīkst iekļaut putnus, kurus tīklos vai kā citādi noķērušas trešās personas.

5.12. Sacensību laikā aizliegts izmantot ierīces putnu balsu atskaņošanai putnu pievilināšanai un/vai provocēšanai.

5.13. Sacensību laikā dalībniekiem iespēju robežās ir atļauts pašiem atdarināt (piemēram, ar savu balsi, svilpojot u.c.) putnu balsis, neizmantojot tehniskus palīglīdzekļus).

5.14. Gadījumos, kad Sacensību laikā tiek novērota reta suga (skatīt retumu sarakstu), lai to pierādītu, ir ieteicami foto un/vai video, un/vai audiomateriāli, jo šādā gadījumā Sacensību tiesneši var pieprasīt papildus pierādījumus un putna aprakstu.

5.15. Detalizētie ziņojumi par retajām sugām un pasugām, kurām tas ir nepieciešams, kopā ar Sacensībās novēroto putnu sugu un pasugu sarakstu Sacensību noslēgumā jāiesniedz Sacensību organizētājiem un tiesnešiem izvērtēšanai.

5.16. Ja Sacensību laikā tiek novērota putna suga vai pasuga, kas nav iekļauta Latvijas putnu sugu un pasugu sarakstā, komandai par to ir jāraksta detalizēts ziņojums Sacensību tiesnešiem un jāpievieno foto materiāli (ja tādi ir iegūti), par šādas sugas vai pasugas apstiprināšanu sarakstā lēmumu pieņem Sacensību tiesneši.

6. Sacensību rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

6.1. Pēc Sacensību noslēguma komandas Sacensību organizētājiem iesniedz sarakstus ar Sacensībās reģistrētajām putnu sugām un pasugām.

6.2. Katra komanda līdz ar Sacensībās reģistrēto putnu sugu un pasugu sarakstu izvirza vienu no komandas reģistrētājām putnu sugām vai pasugām kā „Interesantāko novērojumu”.

6.3. Sacensībās par uzvarējušu tiek noteikta komanda, kas reģistrējusi visvairāk putnu nominālsugu.

6.4.Ja vairākām komandām Sacensībās reģistrēto putnu nominālsugu skaits sakrīt, tad par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kurai ir vairāk novēroto „unikālo” sugu, tas ir, sugas, kuras neviena no citām komandām nav reģistrējusi. Sacensību laikā jāreģistrē arī putnu pasugas. Kopējā skaitā kā vienība pasugas netiek ieskaitītas. Bet gadījumos, kad vairākām komandām ir vienāds reģistrēto sugu skaits, un sakrīt arī „unikālo” sugu skaits, rezultāta noteikšanā tiek vērtēts pasugu skaits.

6.5. Ja Sacensību dalībnieku komanda Sacensību dienā – 2018. gada 15. septembrī – nokavē ierašanās laiku pulksten 19:00 par 30 minūtēm, šīs komandas Sacensību rezultātu anulē un komandu diskvalificē.

6.6. Sacensību organizētājiem ir tiesības ar balvām apbalvot:

  • sacensībās uzvarējušās komandas dalībniekus;
  • komandu, kas saņēmusi „Interesantākā novērojuma” titulu;
  • komandu par Sacensību atraktīvāko atspoguļošanu sociālajos tīklos (www.twitter.com, www.facebook.com, www.instagram.com);
  • komandas ir aicinātas iesniegt ne vairāk par 3 fotoattēliem, no kuriem tiesneši un organizētāji var izvēlēties, viņuprāt, interesantāko un apbalvot tās autoru. Iesniedzot fotoattēlus šajā nominācijā, fotoattēlu autori piekrīt, ka Sacensību organizētājiem ir tiesības šos fotoattēlus turpmāk izmantot nekomerciālos nolūkos.

7. Citi jautājumi

7.1. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību laikā notikušiem nelaimes gadījumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumiem no Sacensību dalībnieku puses.

7.2. Sacensību organizētāji neuzņemas atbildību par Sacensību dalībnieku nodarītajiem kaitējumiem vai zaudējumiem trešo personu veselībai, dzīvībai un kustamajam un nekustamajam īpašumam.

7.3. Pēc situācijas Sacensību noteikumi līdz Sacensību sākumam ārkārtējas nepieciešamības gadījumā var tikt precizēti, par to savlaikus informējot visus Sacensību organizēšanā iesaistītos un visus Sacensību dalībniekus.

7.4. Visus citus jautājumus, kas šajos noteikumos nav atrunāti un radušies no jauna, risina Sacensību organizētāji un tiesneši.

7.5. Sacensību noteikumi ir sagatavoti un Sacensību dalībniekiem brīvi pieejami latviešu un angļu valodā.

7.6. Sacensību noteikumus 2018. gada 1. jūnijā apstiprināja akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, nodibinājums „Latvijas Putnu fonds” un portāls www.latvijasputni.lv.

 

Aicinām pieteikties Adventes vainagu darbnīcai

Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums 27. novembrī, aicina uz Adventes vainagu darbnīcu, kas visas dienas garumā notiks Latvijas valsts mežu vēstniecībā, Vaiņodes ielā...

Lasīt vairāk »
Ģimeņu diena Jaunmoku pilī patriotiskā noskaņā

10.novembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 Ģimeņu diena Jaunmoku pilī norisināsies patriotiskā noskaņā. Meža muzeja radošajā darbnīcā katrs varēs izgatavot sev svecīti, kuru iedegt...

Lasīt vairāk »
LVM stipendiju konkursa Mākslas akadēmijas studentu darbu izstāde Rīgas klientu centrā

Jau trešo gadu Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem ir iespēja piedalīties stipendijas konkursā, ko rīko AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Latvijas Mākslas...

Lasīt vairāk »
Izstāde un vakar-ēšanas seminārs par ķirbjiem

Visu oktobra mēnesi LVM Jaunmoku pils Kolonnu zālē dižosies ķirbji no “Kliblapsu” dārza Pūrē. Interesenti aicināti ielūkoties ķirbju valstībā, lai atklātu šīs lielās ogas...

Lasīt vairāk »
Latvijas valsts mežu vēstniecībā notiks Sēņu diena

Meži pašlaik ir sēņu un sēņotāju pilni. Par godu vienai no latviešu populārākajām brīvā laika aktivitātēm dabā – sēņošanai, Latvijas valsts mežu vēstniecība sadarbībā ar...

Lasīt vairāk »
Cūkmens ciemojas Bērnu slimnīcā

Lai uzmundrinātu un sniegtu krietnu spēka un izturības devu, Latvijas mežu draugs un tīru mežu aizstāvis Cūkmens augusta sākumā ciemojās pie bērniem Bērnu klīniskajā universitātes...

Lasīt vairāk »
“Stipro skrējiens” ieved Ķeguma mežos

3. augustā Ķegumā, “Zelta zirgs” trases teritorijā, notiks ikgadējais pasākums “Stipro skrējiens”, kurā pēc organizatoru aplēsēm piedalīsies aptuveni 2500 dalībnieku. Daļa no...

Lasīt vairāk »
Turpinās medņu pētījumi Latvijas valsts mežos

Lai noskaidrotu svarīgākos faktorus, kas ietekmē medņu uzvedību šopavasar Ziemeļlatgales reģionā mežzinātnes institūta “Silava” pētījuma ietvaros  viens medņu gailis tika...

Lasīt vairāk »
mammadaba žurnāls aicina Kurzemes mežos!

mammadaba vasaras žurnāls “Kurzemes mežos” aicina savus lasītājus doties ceļojumā uz Ziemeļkurzemi! Ceļotājus no Kolkasraga līdz pat krāšņajiem Kurzemes avotiem gaida neskaitāmi...

Lasīt vairāk »
Fotoreportāža: Aizvadīts Latvijas valsts mežu Kalnu Divriteņu maratona posms Siguldā

Svētdien,26. maijā, Siguldā aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona sezonas trešais etaps. Dalībniekiem tika piedāvātas jaunas un ļoti izaicinošas trases. “Toyota Hybrid”...

Lasīt vairāk »
1/2/3/4/5/6 lapas