Visas AS “Latvijas valsts meži” atpūtas vietas gaida apmeklētājus

p6060022

Iecienīti tūrisma objekti, purva takas, koka skatu torņi, laipas, labiekārtotas atpūtas vietas ar koka galdiem un soliem – tās ir vairāk nekā 300 tūrisma vietas, ko regulāri uztur un atjauno AS “Latvijas valsts meži” (LVM). No 12. jūnija apmeklētājus un meža piedzīvojumu atklājējus gaida visi LVM tūrisma objekti, arī tie, kas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tika slēgti vīrusa izplatības ierobežošanas dēļ. Tomēr arī turpmāk mežā jābūt atbildīgiem un jāievēro noteiktā distance no citiem meža apmeklētājiem.

“Mums jāsadzīvo un jāpielāgojas jaunajiem drošības noteikumiem pēc pandēmijas. Aicinām ik vienu meža apmeklētāju būt atbildīgam un izturēties saudzīgi pret atpūtas vietu infrastruktūru, nemēslot mežā, neveidot atklātu uguns liesmu ārpus speciāli ierīkotām ugunskuru vietām meža ugunsnedrošajā laikposmā, kā arī ievērot noteikto divu metru distanci no citiem meža apmeklētājiem, par ko atgādinās informatīvās zīmes,” aicina LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

LVM atgādina, ka, uzturoties mežos un purvos ugunsnedrošajā laikā, ir aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Tāpat liegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības, dedzināt atkritumus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem un veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Saskaņā ar Valsts meža dienesta datiem, 2019. gadā meža ugunsgrēki Latvijas teritorijā dzēsti 1110 reizes, pavisam 821,67 hektāru platībā. Kopumā 87,6%  gadījumu meža ugunsgrēka izcelšanās iemesls  ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, bet 4,3% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana. 2020. gada laikā LVM apsaimniekotajā teritorijā jau ir likvidēti 100 meža ugunsgrēki, ugunim skarot nepilnus 60ha meža zemes.

uzvediba meza 220x280mm copy

Mežā vietas pietiek!

Kopumā LVM pārziņā un apsaimniekošanā ir vairāk nekā 340 atpūtas objekti visas Latvijas teritorijā, kuros ir nodrošinātas gan ugunskura vietas, gan nepieciešamā infrastruktūra. Vienlaikus aicinām atpūtniekus ievērot valstī noteikto 2 m distanci no citiem cilvēkiem un netraucēti baudīt LVM apsaimniekošanā esošos 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, iepazīstot arvien jaunas meža bagātības, meža ceļus, takas, gravas, pakalnus un līdzenumus.