Meža apsaimniekošanas cikls

Augstražīgs un kvalitatīvs mežs neizaug pats, tas ir jāaudzē, jo mežs, kas aug dabiski un netiek kopts, ir mazražīgs, ar zemu koksnes kvalitāti.

Audzēšana nozīmē arī kopšanu – laikus un pareizi kopjot mežaudzes, var iegūt vairāk kokmateriālu un ienākumu, turklāt uzlabojas meža sanitārais stāvoklis un noturība. Koptā mežā par 10% samazinās laiks, kurā koki sasniedz tirgū pieprasītās dimensijas. LVM jaunaudžu kopšanu ik gadu veic aptuveni 25 000 – 28000 ha apjomā un krājas kopšanas cirtes 15000 – 19000 ha apjomā, tādējādi nodrošinot meža vērtības nepārtrauktu palielināšanos.

Ikgadējais kopējais augošu koku krājas pieaugums mežos ir 12 milj. kubikmetri. LVM vidēji gadā nocērt 5-7 milj. kubikmetrus koksnes. Tādējādi tiek nodrošināts, ka izcirstais apjoms ir mazāks par pieaugumu un mežā notiek nepārtraukta koksnes resursu atjaunošanās.

Meza apsaimniekosanas cikls Tervete