Medības

Neatņemama dabas sastāvdaļa Latvijā ir medījamie dzīvnieki, kurus cilvēki vēsturiski medījuši, lai nodrošinātu sev iztiku. Mūsdienās medību tradīcijas tiek turpinātas, lai, regulējot  dzīvnieku skaitu, novērstu postījumus mežsaimniecībai un lauksaimniecībai.

Latvijā no visiem dzīvniekiem medījami ir tikai daži. Un šiem dzīvniekiem ir noteikta medību sezona. Visu gadu ir atļauts medīt tikai tos dzīvniekus, kas pārlieku savairojušies – meža cūkas, lapsas, Amerikas ūdeles un jenotsuņus. Protams, jāielāgo, ka pavasarī medniekam īpaši jāuzmanās, lai dzīvniekus netraucētu laikā, kad pasaulē nāk to mazuļi. Vasaras sezonai sākoties, ir atļauts medīt stirnas, āžus, bebrus, slokas, vilkus, pelēkās vārnas un žagatas. Iestājoties rudenim drīkst medīt aļņus, staltbriežus, rubeņus,  mežirbes, fazānus, lauku un mājas baložus, pelēko un balto zaķus, meža caunas, seskus, meža zosis. Medību kalendārs ir redzams šeit.

Latvijā ir ap 25 tūkstošiem mednieku, kas ir tikai 1% no Latvijas iedzīvotājiem. Mednieki ir tie, kas vislabāk pārzina Latvijas mežus un faunu. Viņi rūpējas arī par meža dzīvniekiem, ziemā tos piebarojot, kā arī veic medījamo dzīvnieku uzskaiti un aizsardzību. Medību norisi nosaka Medību likums, un uzrauga Valsts meža dienests (VMD). Lai drīkstētu medīt un saņemtu mednieka apliecību, jānokārto gan teorētiskais, gan praktiskais eksāmens.

Arī ārvalstu pilsoņi ir tiesīgi medīt mūsu valstī, ja viņi saņēmuši savā valstī izdotu mednieka apliecību un VMD izsniegtu atļauju medīt Latvijā. Gadā medīšanai Latvijā tiek izsniegtas atļaujas vairāk nekā 1000 ārzemniekiem.

Egils Ozols, AS „Latvijas valsts meži” Rekreācija un medības direktors stāsta: „Medības Latvijā iecienījuši mednieki no Austrijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm. Šie mednieki atšķirībā no vietējiem maksā prāvas summas, lai piedalītos īpaši viņiem organizētā medību procesā.”

Ir daudz iespēju medīt Latvijas valsts mežos, taču šeit norādītas vietas, kur tiek piedāvāta  pilna apjoma medību organizācija – sākot ar labiekārtotu atpūtas vietu un naktsmītni un beidzot ar pavadīšanu un transportēšanu uz medību vietām.

Tūrisma un atpūtas centrs "Spāre"

Konferenču un tūrisma centrs "Ezernieki"

Sīkāk par medību iespējām Latvijas valsts mežos interesēties: „LVM Rekreācija un medības”, Egils Ozols, mob.tālr.: 29221245