AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS

Citi objekti

Ziemeļlatgale
Ziemeļlatgale

Ziemeļlatgales mežsaimniecība atrodas Latvijas austrumu daļā un ir izvietota 16 novadu teritorijās. Teritorijā ietilpst - Vidzemes augstiene, Austrumlatvijas zemiene, Latgales augstiene. Savukārt vides daudzveidību nodrošina priežu un egļu meži, melnalkšņu staignāji. Mežsaimniecības teritorijā ietilpst divi lielākie Latvijas ezeri – Lubānas un Rāznas. Nozīmīgākie atpūtas objekti atrodas lielāko pilsētu tuvumā. Pie Rēzeknes – Ančupānu meža parks, pie Madonas – Driksnas sils, pie Balviem – Balvu vecais parks.

Lasīt vairāk »
Dienvidlatgale
Dienvidlatgale

Dienvidlatgales mežsaimniecība atrodas ainaviski skaistā vietā un ir bagāta ar dažādām dabas vērtībām. Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 38 dabas liegumi, 5 dabas parki, 3 dabas pieminekļi un 4 aizsargājamie ainavu apvidi, kas izvietojušies gandrīz  ¼ daļā mežsaimniecības teritorijas. Mežsaimniecības teritorijā ir daudz ūdenstilpju. Tā bagāta kā ar upēm, tā arī gleznainiem ezeriem, tāpēc šo Latvijas daļu sauc par zilo ezeru zemi. Lielākās upes: Daugava un Dubna, skaistākie ezeri: Rušonas, Sivers, Riču, Laukezers u.c. Ainaviski vērtīgās vietās labiekārtotas sabiedrībai brīvi pieejamas atpūtas vietas un sakārtoti apskates objekti.

Lasīt vairāk »
Austrumvidzeme
Austrumvidzeme

Austrumvidzemes meži ir bagāti ar nekoksnes bagātībām un piesaista cilvēkus, lai lasītu ogas un sēnes, ietu medībās, skrietu orientēšanos vai vienkārši paklejotu. Redzamākie resursi ir ainava, kultūrvēsturiski objekti un dabas elementi, dzīvnieki, retas augu un dzīvnieku sugas. Smiltenes piepilsētas mežos ir nomarķētas un ar norādēm apzīmētas 3 dažādu grūtības pakāpju velotakas, bet pie Niedrāja ezera atrodas 7 labiekārtotas peldvietas. Austrumvidzemes mežsaiemniecības teritorijā atrodas arī vairākas dabas takas.

Lasīt vairāk »
Rietumvidzeme
Rietumvidzeme

Rietumvidzemes mežsaimniecība atrodas ainaviski skaistā vietā, tās valdījumā ir Rīgas jūras līcim pieguļošas platības ar pludmalēm, ērtu piekļuvi un rekreatīvu apkārtni, interesantiem ģeoloģiskiem, dendroloģiskiem un citiem apskates objektiem. Nozīmīgu daļu Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijas aizņem Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kurš izveidots ar mērķi nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu, veicinot ilgtspējīgu teritorijas sociālo un ekonomisko attīstību.

Lasīt vairāk »
Vidusdaugava
Vidusdaugava

Dabas krāšņumu un nostāstus par cilvēkiem savā daiļradē atspoguļojuši tādi novada literāti A.Pumpurs, R.Blaumanis, J.Jaunsudrabiņš, A.Upīts. Tāpēc realizējot pamatuzdevuma videi draudzīgu, nenoplicinošu valsts mežu apsaimniekošanu, Vidusdaugavas mežsaimniecība kolektīvam vienlaicīgi ir jārūpējas par sabiedrībai nozīmīgu dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vietu kā Skrīveru dendroloģiskais parks, Skrīveru svešzemju koku stādījumi, Kokneses parks, Kokneses muižas ansamblis un citu saglabāšanu.

Lasīt vairāk »
Zemgale
Zemgale

Ģeogrāfiski Zemgales mežsaimniecības atrodas Latvijas centrālajā rajonā. Tās apsaimniekojamie meži ir ļoti dažādi, gan pēc reljefa, gan pēc sastāva – priežu un egļu meži, melnalkšņu staignāji, Zemgalei netipiskie paugurainie meži Zebrus ezera, Pokaiņu apkārtnē, daudzveidīgs kultūrvēsturiskais mantojums. Līdz ar to dažādas ir arī atpūtas iespējas- ogošana, sēņošana, pastaigas, aktīva atpūta, makšķerēšana, izziņa.

Lasīt vairāk »
Dienvidkurzeme
Dienvidkurzeme

Dienvidkurzemes mežsaimniecība atrodas teritoriāli skaistā vietā. Tā ietilpst smilšainajā, līdzenajā Piejūras zemienē, dienvidaustrumos lēzeni viļņotajā un upju ielejām bagātajā Rietumkursas  augstienē un Embūtes paugurainē, Kursas zemienē un Ventas – Usmas ieplakā, bet  Ziemeļaustrumos  Austrumkursas augstienē.  Teritoriju  šķērso Venta ar savām pietekām. Mežsaimniecība ir bagāta ar ainaviski skaistām vietām – Dunikas purva taka, pa, kuru ejot pavēršas skats purva ezeriņiem. Remtes parks – ar jauku pastaigu pa parku ir iespēja uzzināt daudz par mazās arhitektūras elementiem un svešzemju koku un krūmu stādījumiem.

Lasīt vairāk »
Ziemeļkurzeme
Ziemeļkurzeme

Ziemeļkurzemes mežsaimniecības teritorijā atrodas 240 tūkstošui hektāru ainaviski daudzveidīgu valsts mežu. Šeit saglabājusies tikai Kurzemei raksturīga ainava ar mazskartiem piekrastes priežu mežiem, kangariem, vigām, stāvkrastiem, kāpām un smilšainu liedagu, kas sniedz iespēju atpūsties arī cilvēku nepārpildītās vietās. Atpūtai ir labiekārtotas vietas pie tādām gleznainām upēm kā Abava, Irbe, Rinda, Roja un daudzviet citur.

Lasīt vairāk »