Ellītes sēravots

Šurp jādodas jaunības saglabāšanas un veselības uzlabošanas nolūkā – no Ellītes purva izplūst maz mineralizēti sērūdeņi, kādi citur reti sastopami. Ellītes sēravota ūdeņus var izmantot dziedniecībā,  tādēļ to saglabāšanai izveidots dabas liegums, kā arī iekopta taka ar atpūtas vietu un informācijas stendiem.

elites avots

 Skatīt kartē