Kreisais krasts. Zemgale - Sēlija

Lindes parks – Lāčplēša stacija – Vitkapi – Pagrabkalni – Sērenes pilskalns – Ellītes avoti – Staburags, Staburaga parks – Pasaules gals – Stendera kapu kalniņš – Sperjāņu kalns – Klaucānu, Priekulānu ezeri – “Putrenieki” – Slates meža muzejs – Raiņa muzejs “Tadenava” – Bebrenes parks – Gārsene – Aknīste – Asares parks, hercoga Jēkaba kanāls – Jaunsudrabiņa “Riekstiņi” – Piedzimšanas kalniņš – Saukas ezers Ormaņkalns – Mežmuižas masīva Iecavas labirinti – Skaistkalnes kritenes – Bārbeles svētavots – medību pils Dzelzāmurā

Maršruts ved gar Daugavas kreiso krastu. Tas sākas netālu no Lielvārdes – Lindes parkā. Dodoties lejup uz Latgales pusi, apskatāms Staburaga parks, Stendera kapu kalniņš, ezeri un Slates meža muzejs. Nākamais obligātais pieturas punkts ir Raiņa muzejs Tadenavā, kam atpakaļ virzienā uz Neretu seko Jaunsudrabiņa “Riekstiņi”, tepat arī “Grāfa būda”. Tad ceļš turpinās Zemgalē, kur neparastākais objekts ir Skaistkalnes kritenes, bet maršruts noslēdzas Iecavas tuvumā – Dzelzāmura medību pilī.

Plašāku maršruta aprakstu no Imanta un Rimanta Ziedoņu grāmatas

"Mežu zemē Latvijā"

lasi šeit

kreisais krasts