Pēdējais zvans arī šī gada Mammadaba meistarklasēm

mammadaba meistarklases 01

Skaisti ziedošajā ceriņu laikā, skolās valda aktīva rosība. Skolēni priecājas par mācību gada laikā paveikto un saņemtajām liecībām. Tas ir nozīmīgs laiks arī  AS „Latvijas valsts meži” rīkotās skolu programmas Mammadaba meistarklase dalībniekiem.

Šogad 120 skolās skolēniem bija tas prieks doties ārā, dabā, mācīties, izzināt un darināt kaut ko no koka. Kopumā vairāk nekā astoņi tūkstoši skolēnu šodien priecīgi saņēma atzinības diplomus. Savukārt tie, kuriem bija izdevies paveikt visus trīs Mammadaba meistarklases uzdevumus jeb meistardarbus – āra meistarstundu, meža meistardienu un koka meistarstiķa pagatavošanu - ieguva arī īpašās Mammadaba meistara nozīmītes, bet pats svarīgākais ir gūtais gandarījums par gada laikā padarīto.

Jau trešo gadu Latvijas skolas saņem arī starptautiskā vides izglītības fonda (Foundation For Enviromental Education - FEE) diplomus par dalību vides izglītības programmā “Learning About Forests” (LEAF), ko Latvijā īsteno AS “Latvijas valsts meži”. Šogad pašu augstāko novērtējumu izdevies iegūt 46 skolām.

LEAF direktors Barrijs Makgonigals (Barry McGonigal) atzīst, ka Latvija ir paraugs visām pasaules valstīm. Tā ik gadu ievieš jaunas darbošanās iespējas skolēniem, jaunus materiālus pedagogiem, lai viņi dotos ārā un izmantotu dabu kā vislabāko mācību klasi.

Ik gadu katrā LVM reģionā tiek atvērtas Mammadaba vēstniecības. Šo titulu 2016./2017. mācību gadā godam nesa astoņas skolas – Mārupes vidusskola, Laurenču sākumskola, Grundzāles pamatskola, Meirānu Kalpaka pamatskola, Jersikas pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija un Pļaviņu novada ģimnāzija.

Šīs skolas, kā arī 49 Mammadaba meistarskolas, saņem īpašos vēstniecību meistarības meža kociņus, lai simboliski audzētu savu skolas meistarmežu. Savukārt 55 pedagogi no Mammadaba meistarskolām šogad tiksies vasaras nometnē – 36 stundu tālākizglītības kursos.

Dalībnieku saraksts

Aizverot vienas durvis, jaunas atveras, tāpat ir arī Mammadaba vēstniecībām – nolaižot vienu karogu, jauni jāceļ mastā. Ar prieku ziņojam, ka, novērtējot mācību gadā paveiktos darbus, par nākamā gada Mammadaba vēstniecību skolām tiek nominētas deviņas skolas astoņos LVM mežsaimniecību reģionos un Rīgā:

  • Rīgā – Rīgas Igauņu pamatskola
  • Rietumvidzemē – Carnikavas pamatskola
  • Austrumvidzemē – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
  • Ziemeļlatgalē – Rēzeknes Katoļu vidusskola
  • Dienvidlatgalē – Ezernieku vidusskola
  • Dienvidkurzemē – Aizputes vidusskola
  • Ziemeļkurzemē – Ventspils 4. vidusskola
  • Zemgalē – Ozolnieku vidusskola
  • Vidusdaugavā – Bauskas sākumskola

Mammadaba meistarklase ir pastāvīga un vispusīga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai. Tā piedāvā skolotājiem un skolēniem apgūt vides izglītības programmu “Izzini mežu”, ietverot aktīvu atpūtu Latvijas valsts mežos. Ikviena klase var kļūt arī par Mammadaba meistarklasi, doties dabā un iegūt zaļas balvas.