Brīvlaiks mežā – skolotāji mācās tālākizglītības kursos

Jau trešo gadu skolēnu rudens brīvlaika laikā AS „Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Meža un koksnes pētniecības un attīstības institūtu un Valsts Mežzinātnes institūtu „Silava” organizē tālākizglītības kursus, kurus šoruden apmeklē gandrīz 200 pedagogu.

Bez daudzpusīgām lekcijām un domu darbnīcu grupu darba kursu dalībnieki dodas arī lauka ekskursijā uz mežu, kur mežsaimniecības pārstāvju pavadībā izmēģina meža darbus praksē. Skolotājiem tiek uzdots arī mājas darbs – saviem skolēniem vadīt mācību stundu mežā pēc „Izzini mežu” metodikas.

Kursu dalībnieki tika rūpīgi atlasīti pateicoties  Mammadaba Vēstniecībām – Saldus novada Lutriņu pamatskolai, Kalnciema vidusskolai, Mazzalves pamatskolai, Limbažu 3.vidusskolai, Apes novada Sikšņu pamatskolai, Aknīstes vidusskolai un Stacijas pamatskolai. Plānots, ka šādi kursi kopā ar Mammadaba vēstniecībām notiks vēl ziemas un pavasara skolu brīvlaikos.

Tālākizglītības kursu programma „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” ir saskaņota LR Izglītības un zinātnes ministrijā 12 stundu apjomā un tiek īstenota starptautiskas vides izglītības programmas „Izzini mežu”/”Learning about Forest” ietvaros, kas jau kopš 1997.gada darbojas vairāk nekā 15 pasaules valstīs. Programmas mērķis ir veicināt skolotāju un skolēnu izpratnes veidošanos par meža daudzveidīgo nozīmi mūsu dzīvē, iesaistot mežu kā tēmu un vietu vispārējās izglītības mācību procesā. Vairāk informācijas www.mammadaba.lv/skolam.