AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Mežs kā dabas sastāvdaļa
Vecuma grupa: 1.-3. klase
Mācību priekšmets: Dabaszinības
Nodarbības autors: Līga Zute, a/s „Latvijas valsts meži”
Nodarbības mērķis: Radīt skolēnos interesi par mežu un apkārtējo vidi, iemācot tos atpazīt populārākās koku sugas.
Nodarbības vieta: Skolas pagalms, mežs
Nodarbības ilgums: 1 mācību stunda
Nodarbības norises apraksts:

Pa ceļam uz nodarbības vietu sagatavojiet dažādu koku lapas un skujas un uzdodiet saistībā ar tām skolēniem mīklas un interesantus jautājumus. Nonākuši galā, izvēlieties vietu, kur būtu pēc iespējas vairākas koku sugas. Sāciet ar atraktīvu spēli, piemēram, „Atpazīsti koku”. Lieciet skolniekiem sadalīties pa pāriem un izstāstiet noteikumus: vienam no pāra aizsien acis. Otrs viņu uzmanīgi aizved pie kāda koka. “Aklā” uzdevums ir skolotāja noteiktā laika periodā, piemēram, 5 minūtēs, “iepazīties” ar koku, ar aizsietām acīm aptaustot koka mizas virsmu un iegaumējot tās īpatnības - ķērpjus, sūnas, zarus un lapas, apostot un iegaumējot koka aromātu utt. Tad partneris “aklo” ved atpakaļ pa citu ceļu, lai sajauktu pēdas. Tad apsēju noņem, un “aklajam” nu ar vaļējām acīm ir jāatrod savs koks pēc tām pazīmēm, kas iegaumētas iepazīstoties ar to ar aizsietām acīm. Samainās, un nu iepazīties ar savu koku dodas otrs pāra dalībnieks. Šādā veidā katrs skolēns var atrast savu koku, ko turpmāk pētīt. Viens koks var būt vairākiem skolēniem.

Iedodiet katram skolniekam metru garu diegu un lieciet to aptīt savam kokam, pārklāt ar to kādu koka posmu. Tad mudiniet katru skolnieku lēnām, sekojot diegam, apskatīt koku caur lupu. Apspriediet, cik daudz viņiem ir izdevies ieraudzīt.

Tagad izdaliet skolēniem papīra lapas un pildspalvas un izstāstiet, ka katram skolēnam būs uzmanīgi jāizpēta savs koks un jāveic šādi uzdevumi:

  • aprakstiet koku pēc tā ārējām pazīmēm un mēģiniet atpazīt koku pēc tā lapām un mizas
  • izpētiet koka apkārtni 1-3 soļu attālumā un fiksējiet tā jauno paaudzi, dzinumus
  • šajā rādiusā meklējiet arī koka „kaimiņus” un to pēdas, piemēram, dzīvnieku pēdas un to darbību paliekas, kā arī nolauztus, apgrauztus un satrunējušus kokus, gliemjus, sēnes, utt.

Pēc tam, kad darbs padarīts, sapulciniet skolēnus kopā. Uzaiciniet, lai skolēni prezentē savus darba rezultātus – parāda savu koku, pasaka tā nosaukumu, parāda tā lapu, pasaka tā specifiskās pazīmes, nosauc tā kaimiņus. Pēc tam kopā ar skolēniem pārrunājiet, kas raksturo katru koka sugu. Pārrunājiet, cik daudz un kā augoši koki veido mežu.

Pievērsieties koku „kaimiņiem”, un, vadoties no bērnu fiksētā, apspriediet kas veido koka apkārtējo vidi (mežu), izpētiet, vai nav fiksētas kāda dzīvnieka pēdas pie koka, apspriežiet kādu vēl informāciju par dzīvniekiem var iegūt netālu no koka, piemēram, par tā dzīves vidi, barību un dzīves veidu, ko vēlāk var pārrunāt klasē.

Nodarbības beigās pajautājiet skolēniem, kurš uzdevums viņiem patika vislabāk, kurš bija visvieglāk/grūtāk veicams.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns