AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Meža dabas aizsardzība
Vecuma grupa: 1.-3. klase
Mācību priekšmets: Sociālās zinības
Nodarbības autors: Līga Zute, a/s „Latvijas valsts meži”
Nodarbības mērķis: Veicināt bērnu vides apziņas veidošanos, rosinot bērnus uz sociāli aktīvu rīcību savas apkārtnes sakopšanā uzlabošanā.
Nodarbības vieta: Skolas pagalms, mežs, klase
Nodarbības ilgums: 1 mācību stunda
Nodarbības norises apraksts:

Skolēni dodas ārā pie skolas un tiek sadalīti vairākās komandās. Katra komanda sev ieceļ kapteini. Komandas sacenšas par to, kura savāks noteiktā laikā apkārtnē visvairāk atkritumu. Komandas sacenšas arī par interesantākajiem atradumiem.

Katra komanda prezentē ar priekšnesumu savu interesantāko atradumu pēc vides sakopšanas.

Tiek nosvērti komandu atkritumu maisi. Visi talcinieki saņem mazas uzmundrinājuma balviņas, kā arī labākās komandas saņem specbalvas.

Skolēniem sakoptajā teritorijā tiek dota iespēja iestādīt vairākus jaunus kokus. Viņi tiek iepazīstināti ar meža atjaunošanas un koka stādīšanas gudrībām.

Talkas noslēgumā katrs skolēns uzzīmē sociālās reklāmas plakātu, kurā, aicinot citus skolniekus nepiesārņot dabu, mežu un rūpēties par tā atjaunošanu, ir ietverti trīs priekšlikumi konkrētās teritorijas labiekārtošanai un attīstībai labākām meža izzināšanas iespējām skolā.

Pēc tam bērni kopā ar skolotāju pārrunā priekšlikumus teritorijas attīstībai. Skolēni paskaidro, ko paši varētu darīt, kā iesaistīties. Priekšlikumi tiek apkopoti un kopā ar skolēnu parakstiem tiek nodoti teritorijas apsaimniekotājam. Bērnu plakāti tiek izstādīti skolā.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns