AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Meža veltes un atpūta mežā
Vecuma grupa: 4.-6. klase
Mācību priekšmets: Mājturība, Sports
Nodarbības autors: Līga Zute, a/s „Latvijas valsts meži”
Nodarbības mērķis: Iemācīt pusaudžiem orientēties dabā un justies tajā droši, rosinot skolniekus izprast meža kā atpūtas un kultūrvēsturiska objekta nozīmi.
Nodarbības vieta: Skolas pagalms, mežs
Nodarbības ilgums: Divas mācību stundas
Nodarbības norises apraksts:

Pa ceļam uz nodarbības vietu lieciet skolēniem noteikt debespuses pēc dažādām zīmēm uz kokiem. Izskaidrojiet, piemēram, ka sūnas un ķērpji uz koku stumbriem, atsevišķi stāvošiem akmeņiem, ēku sienām parasti aug ziemeļu pusē vai arī to klājs ir ziemeļu pusē biezāks kā dienvidu. Samērā uzticams orientieris ir koku miza, kas parasti ir tumšāka un raupjāka ziemeļu pusē. Īpaši tas ir sakāms par bērziem. Priedei stumbra miza ziemeļu pusē pēc lietus parasti kļūst tumša. Tas izskaidrojams ar to, ka sekundārā miza ziemeļu pusē ir biezāka, un lietus laikā piebriedusi, tā žūst ilgāk kā dienvidu pusē, tāpēc arī izskatās tumša (melna).

Ilgstošāka karstuma laikā, priežu un egļu stumbri dienvidu pusē izdala vairāk sveķu kā ziemeļu. Debespušu noteikšanai var izmantot arī celmus. Gadu gredzeni savrup augušam kokam ir platāki dienvidu pusē.

Nonākuši nodarbības vietā, lieciet skolēniem nostāties rindā vienam aiz otra, uzlikt rokas priekšā stāvošajam uz pleciem un aizvērt acis. Rindas priekšgalā stāvošajam skolniekam acis paliek atvērtas un viņa uzdevums ir vadīt klasi pāris minūtes cauri koku grupai, mežam. Pārējo skolnieku uzdevums ir ar acīm ciet iegaumēt ceļu, cenšoties fiksēt gājiena laikā zemes reljefa izmaiņas, apkārtējos kokus u. tml. Pēc tam katrs skolnieks ar acīm vaļā cenšas atkārtot veikto maršrutu. Gājiena vadītājs nosaka precīzākos maršruta atminētājus.

Sacensības: Sadaliet skolēnus nelielās komandās un dodiet uzdevumu, kas saistīts ar atpūtu mežā: piemēram, kura komanda atradīs vairāk sēņu vai ogu. Ja nodarbība notiek pilsētā vai parkā, tad varat skolēnu komandām likt sacensties, kura komanda noteiktā laikā savāks visvairāk atkritumu vai, piemēram, sagrābs visvairāk lapu u. tml.

Salīdziniet komandu veikumu, piešķiriet čaklākajiem mazas simboliskas balviņas. Pārrunājiet, kas īsti ir veselīga atpūta mežā – vai arī dabas sakopšana ir atpūta? Kas pašiem skolēniem ir nepieciešams pilnvērtīgai atpūtai dabā?

Apskatieties apkārt, vai jūs nevarat uzlabot atpūtas iespējas nodarbības vietā. Mājturības stundu ietvaros klase var izgatavot koka solus, laipas, ierīkot atkritumu urnas u. tml. No savāktajām dabas veltēm varat mājturības stundā pagatavot gardu maltīti.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns