AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Mežs kā dabas sastāvdaļa
Vecuma grupa: 4.-6. klase
Mācību priekšmets: Literatūra, Vizuālā māksla, Mūzika
Nodarbības autors: Līga Zute, a/s „Latvijas valsts meži”
Nodarbības mērķis: Rosināt skolniekus izprast meža kā dzīvības devēja un dabas daudzveidības nodrošinātāja nozīmi, vērojot, sajūtot un iepazīstot dabu un mežu.
Nodarbības vieta: Skolas pagalms, mežs
Nodarbības ilgums: Viena mācību stunda
Nodarbības norises apraksts:

Nodarbības vietā dabā izdaliet skolēniem kartona rāmīšus un lūdziet, lai skolēni izvēlas viņuprāt visinteresantāko/visskaistāko vietu mežā un uzliek uz tās rāmīti. Kad visi ir atraduši vietas kur nolikt rāmīšus sanāciet kopā un apskatieties visu klasesbiedru izvēlētās vietas. Gluži kā izstādē. Skolēni var savām „gleznām” dot nosaukumus. Katrs skolēns var pastāstīt par savu gleznu, kāpēc izvēlējies tieši to vietu, kāpēc devis tādu vai citādu nosaukumu, vai varbūt atstājis bez tā. Pārrunājiet ar skolēniem, kādi augi veido bildi. Kāpēc vienā „gleznā” ir mazāk augu, citā vairāk? Kas to nosaka?

Sadaliet skolēnus nelielās grupiņās, piešķirot katrai grupai savu krāsu, un uzdodiet katrai grupai atrast savu krāsu dabā. Aiciniet katru grupu doties tuvākajā apkārtnē sameklēt augus un citas lietas dabā, kas ir attiecīgās krāsās, toņos.

No sausajiem un saudzīgi savāktajiem materiāliem lieciet katrai grupai izveidot mazu gleznu savā krāsā. Kad gleznas pabeigtas, katra grupa iepazīstina ar savu gleznu.

Rosiniet bērnus uz sarunu par to, kāpēc konkrētiem augiem vai lietām ir attiecīgā krāsa. Kā augi un dzīvnieki pielāgojas videi? Cik daudzkrāsains ir mežs? Kā mēs varam veicināt daudzkrāsainību mežā? Pastāstiet klasei, ka meža bioloģisko daudzveidību var veicināt saudzīgi un atbildīgi izturoties pret dabu. Mežā īpaši jāsaudzē dažāda vecuma koki, gan jauni, gan pavisam veci - krituši un sausi koki, dobumaini koki, tā kā tie kalpo kā mājvieta daudzām dzīvnieku, kukaiņu un augu sugām.

Mūzikas stundu ietvaros skolēni var ierakstīt un apkopot CD ar dažādām meža skaņām, var izveidot dziesmu izlasi par mežu. Savukārt, literatūras stundu ietvaros skolēni var rakstīt vārdus mūzikai vai arī iemūžināt uz papīra savus iespaidus par mežu, mācīšanos mežā, no meža.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns