AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Meža veltes un atpūta mežā
Vecuma grupa: 4.-6. klase
Mācību priekšmets: Informātika
Nodarbības autors: Agita Kukarāne, Rugāju novada vidusskola
Nodarbības mērķis:

Gūt priekšstatu un sākotnējas prasmes teksta apstrādē un attēlu ievietošanai dokumentā.

Nodarbības vieta:

Skolas datorklase.

Nodarbības ilgums: 1 mācību stunda
Nepieciešamie materiāli:

Iepriekš sagatavots fotomateriāls.

Nodarbības norises apraksts:

Visu septembri un oktobri bērni tika rosināti fotografēt rudeni.  Esot dabā, pievērst uzmanību tam, ko varētu fotografēt. Tā kā 4. klasē informātiku kā mācību priekšmetu vēl neapgūst, tad bērnu prasmes darbā ar datoru ir ļoti atšķirīgas. Pirms gaidāmās informātikas stundas skatījāmies uzfotografēto materiālu un izvēlējāmies grāmatā ievietojamās fotogrāfijas. Katrs skolēns izvēlējās vienu fotogrāfiju kuru ievietos savā veidotajā grāmatas lapā un izdomās arī paskaidrojošu tekstu saistībā ar to.

Stunda notiek skolas informātikas kabinetā sadarbībā ar informātikas skolotāju. Bērni apsēžas pie datoriem ar tādu aprēķinu, lai tie, kas ļoti vāji informātikā, vai, pat nemaz neprot rīkoties ar datoru, sēdētu blakus bērniem, kuru prasmes ir labākas. Katrā datorā ir ievietota mape ar grāmatai izvēlētajiem
fotoattēliem. Skolēni atver mapi, atrod savu fotoattēlu, iezīmē to un ievieto Word lapā. Komandu secību uz rīkjoslas skolotājs rāda uz lielā ekrāna. Uz lielā ekrāna parāda arī dažādas iespējas fotogrāfiju apstrādei – krāsu maiņa, ēnojums, dažādi ierāmējumi – lai sniegtu skolēniem priekšstatu par daudzveidīgajām iespējām un rosinātu interesi par informātikas apguvi turpmākajos mācību gados.

Zem attēla rakstām nelielu tekstu par fotogrāfijā redzamo rudens parādību vai procesu. Izveidoto lapu katrs saglabā uz darbvirsmas. Katrs skolēns savu izstrādāto lapu izdrukā. Iepriekš jau esmu sagatavojusi kopīgās grāmatas vāku un titullapu. Sakārtojam lappušu secību un grāmatu iesien vāciņos. Apskatām savu veikumu un nesam dāvināt skolas bibliotēkai.

Bez IT prasmju apguves šī stunda un skolēnu gatavošanās posms tai nes līdz daudz pozitīvu momentu, kas veido stundas pievienoto vērtību:
1. Tā rosināja vērīgāk lūkoties dabā un novērtēt savas dzimtās zemes skaistumu.
2. Pilnveidoja kritiskās domāšanas prasmes, mērķtiecīgi izvēloties grāmatā ievietojamo fotomateriālu.
3. Lika izjust atbildību par savu paveikto darbu, jo kopīgi izveidotā grāmata varēs kalpot arī kā dabaszinību stundās izmantojams materiāls citu jaunāko klašu skolēniem.
4. Ļāva izjust dāvināšanas prieku un gandarījumu par kopīgā darbā izveidotu lietderīgu grāmatu.

Jāpiebilst, ka šī stunda bērniem jau pati par sevi bija notikums, kaut kas neikdienišķs. Tā ļoti patika un skolēni vēlas turpināt šo darbu, veidojot grāmatas arī par citiem gadalaikiem. Pašreiz no uzfotografētā klāsta tiek atlasīts materiāls fotostāstam par ziemu.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns