AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Meža veltes un atpūta mežā, Mežs un kultūra
Vecuma grupa: 1.-3. klase
Mācību priekšmets: Informātika
Nodarbības autors: Sanita Zveja, Rīgas 6. vidusskola
Nodarbības mērķis:

Iemācīt un praksē apgūt orientēšanās iemaņas meža apvidū, vērot un atzīmēt kartē interesantus dabas objektus.

Nodarbības vieta:

Mežaparks, Rīga.

Nodarbības ilgums: 1 mācību stunda
Nepieciešamie materiāli:

Mobilais telefons bērniem ar fotofunkciju vai/un GPS koordinātu noteikšanas programmu (piem. location2sms), ar GPS vai karšu programmu nodrošinājumu. Darba lapas, zīmuļi, 4 krāsu zīmītes ar bērnu vārdu (krāsa atkarīga no bērna mobilā telefona tehniskajām iespējām, ko jāapzina jau iepriekš), nodarbības apvidus karte, 5 lentas, 4 uzdevumu kartes.

Nodarbības norises apraksts:

Bērniem tiek izdalītas zīmītes ar vārdu. Visi kopā dodas mežā. Kamēr iet, skolotāja stāsta nodarbības leģendu: „Reiz dzīvoja 3. klase. Burve viņus iebūra mežā un uzlika RIŅĶUM lāstu (skolotāja ved bērnus riņķiem mežā iekšā), lai bērni netiek no meža ārā. Tā viņi riņķoja visu dienu līdz nokļuva līdz retam, skaistam mežiņam un ieraudzīja visskaistāko priedi mežā. Un tavu brīnumu, pie priedes sēdēja Meža māte. Lai to ieraudzītu ir jāaizver acis un piecreiz jāapgriežas ap savu asi (kamēr bērni to dara, skolotāja pie priedes noliek uzdevumu kartītes 4 krāsās, katrai grupai pa vienai, uzmet plecos lakatu)”. Meža māte dod bērniem iespēju lauzt Burves lāstu, ja izpildīs viņas uzdevumus. Bērni redz uzdevumu kartītes, salīdzina ar savu krāsu uz vārda zīmītes, sadalās grupās un lasa uzdevumus. Meža māte dod padomus un apsola „laimes ogu”, ja uzdevumi tiks labi izpildīti. Priede tiek apsieta ar lentīti un nosaukta kā Galvenais koks.

Skolēniem pildot uzdevumus ir svarīga sadarbības prasme, arī grupu starpā.
1. grupa – Kartogrāfi – uzdevumi:

 1. Noteikt debespuses pēc pazīmēm dabā.
 2. Noskaitīt 50 soļu katrā virzienā un ar lentām apsiet galapunktu kokus vai krūmus.
 3. Darba lapā (kvadrātcentimetros rūtota lapa ar mērogu 1 cm = 2 soļi ) zīmē lielākos, ievērojamākos topogrāfiskos objektus iezīmētajā teritorijā, ar zināmiem topogrāfiskajiem apzīmējumiem.

2.grupa – Gidi – uzdevumi:

 1. Ar Kartogrāfiem noskaidrot tūrisma teritoriju.
 2. Teritorijā atrast 7 – 10 interesantus dabas objektus (augus, kokus, ligzdas, dobumus utml.), nofotografēt tos un atzīmēt kartogrāfu kartē.
 3. Mājās vai skolā lejupielādēt bildes datorā un pievienot tās kartei.

3.grupa – Kartogrāfu glābēji – uzdevumi:

 1. Kopā ar Kartogrāfiem nosaka debespuses.
 2. Ieklausās, pēta tuvāko apkārtni, izsaka varbūtības, vienojas, uz kuru pusi ir „civilizācija”.
 3. Nosaka savu atrašanās vietu pēc koordinātu sistēmas programmas, salīdzina to ar apvidus karti, nosaka iešanas virzienu.
 4. Nosaka koordinātes gidu atrastajiem objektiem, pieraksta pie kartogrāfiem. Izved Kartogrāfus no iezīmētās teritorijas skolas virzienā.

4.grupa – Gidu glābēji – uzdevumi:

 1. Atrod telefonos GPS vai kartes, nosaka savu atrašanās vietu.
 2. Ievada skolas adresi. Nosaka attālumu līdz skolai, virzienu un maršrutu, kur jāiet. Salīdzina virzienu ar Kartogrāfu glābējiem, ar pārstāvjiem vienojas par kopējo glābšanas plānu un laiku.
 3. Izved Gidus no meža. Skolēni ved savu grupu āra no iezīmētās teritorijas, kur tos sagaida skolotāja un katram izsniedz „laimes ogu” – dzērveni.

Visa klase kopīgi pastāsta par savu darbu, noskaidro, analizē, izvērtē savu pieredzi un rezultātu. Tiek sakopta teritorija. Skolēni vienojas skolas datorklasē uzzīmēt izveidoto topogrāfisko karti ar datora palīdzību un izdomāt tūrisma objektu aprakstu, kā arī atvest ekskursijā savus vecākus, lai iepazīstinātu viņus ar objektiem un izstāstītu stundas pieredzi. Bērni izsaka ierosinājumu veidot šādus maršrutus arī savu dārzu vai lauku tuvumā un prezentēt tos klasei.

• Klase kopīgi noskaidro, kāds līdzeklis mūsdienās ir drošāks izkļūšanai no meža, kāds ātrāks.
• Kāda nozīme mežā ir tehniskajiem līdzekļiem no izziņas, no sadzīviskā un ērtību viedokļa.
• Kādi ir riska faktori, kas neļauj izmantot informācijas tehnoloģijas mežā – tīkla pārklājums, enerģijas trūkums. Kā šīs problēmas atrisināt?

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns