AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Meža veltes un atpūta mežā, Mežs un kultūra
Vecuma grupa: 1.-3. klase
Mācību priekšmets: Informātika
Nodarbības autors: Ineta Bērziņa, Līgatnes novada vidusskola
Nodarbības mērķis:

Radīt skolēnos interesi par viņiem pieejamā tehnoloģiskā līdzekļa - mobilā
telefona praktisko izmantošanu dabā.

Nodarbības vieta:

Līgatnes novada vidusskolas teritorijā esošā Līgatnes upītes grava.

Nodarbības ilgums: 1 mācību stunda
Nepieciešamie materiāli:

Mobilie telefoni, lupas, darba lapas.

Nodarbības norises apraksts:

Kustību rotaļa: „Kukaiņi”. Bērnus sadala grupās. Skan mūzika, vai kāds
mūzikas instruments. Kad skaņa apklust – vienas grupas bērni vienojas, kādu kukaini atdarinās. Nākošās grupas bērni cenšas uzminēt, kādi kukaiņi tika atdarināti. Par pareizu atbildi grupai tiek dots žetons ar kukaiņa attēlu. Pēc rotaļas skolotāja aicina bērnus uz gravu pie skolas (var uz mežu, parku ,
bet mūsu skola atrodas pie gravas, kur koki aug gan koptā teritorijā kā parkā, gan brīvā dabā kā mežā) meklēt attēlos redzamos kukaiņus.

Skolas gravā katrai grupai uzdevums censties atrast pēc iespējas vairāk
kukaiņus, ar mobilā telefona palīdzību tos nofotografēt un vienu kukaini
nofilmēt. Katrai grupai kā palīglīdzeklis tiek izsniegta lupa. Pēc 10 minūtēm
bērni dalās savos atradumos, savā pieredzē darbā ar telefonu.
Te ierodas raudošs bērns. (Vecākas vai citas klases skolēns. Svarīgi, lai bērni uzreiz nepazīst šo personu.) Bērns raud, jo ir apmaldījies un nevar atrast ceļu uz mājām. Visi kopīgi iztaujā bērna adresi (jānosauc tāda, ko bērni nezina), kā viņš nokļuvis mežā skolas gravā. Visiem jautājumi un ierosinājumi jāvirza tā, lai bērni ierosinātu piezvanīt pa mobilo tālruni. Apmaldījies bērns skaidro –
nevar piezvanīt, jo viņam beidzies kredīts. Skolotāja piedāvā papildināt skolēna kredītu, bet skolēns atsakās, jo viņa telefons ir arī izlādējies. Skolotāja piedāvā skolēniem izmantot tālrunī esošo karti, lai sameklētu ceļu uz skolēna mājām. Ja skolēniem tāda iespēja nav pieejama – skolotāja to demonstrē ar
savu tālruni: kā ierakstīt adresi, kā noteikt atrašanās vietu utt., līdz bērnam un klases skolēniem ir skaidrs, kā apmaldījies bērns nokļūs mājās.

Kopīgi pavadot apmaldījušos bērnu līdz skolai tuvākajam ceļam, bērni dodas uz skolu. Pārrunā – kas notika mežā? Kāpēc bērns nevarēja pats tikt mājās? Kā mēs varējām palīdzēt bērnam? Klasē skolēni pilda darba lapas „Mans tālrunis”.

Skolotāja uzaicina skolēnus mājās ar vecāku palīdzību izdrukāt attēlus no mobilā telefona un izveidot kolāžu. To var darīt kopīgi nākošajā vizuālās mākslas stundā vai klases stundā izmantojot informātikas kabinetu, vai arī vienoties ar informātikas skolotāju par šādas iespējas demonstrēšanu bērniem. Viss atkarīgs no klases skolēnu spējām un skolas iespējām.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns