AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Mācību materiāli

Nodarbība

Tēma: Mežs kā dabas sastāvdaļa, Meža dabas aizsardzība, Meža veltes un atpūta mežā, Mežs un kultūra
Vecuma grupa: 4.-6. klase
Mācību priekšmets: Informātika
Nodarbības autors: Dace Kļava, Gulbenes Bērzu sākumskola
Nodarbības mērķis:

Veicināt skolēnos izpratnes veidošanos par meža daudzveidīgo nozīmi, attīstīt skolēnos spēju efektīvi piekļūt informācijai un prasmi izmantot to atbilstoši nepieciešamībai.

Nodarbības vieta:

Datorklase.

Nodarbības ilgums: 1 mācību stunda
Nepieciešamie materiāli:

Datori ar interneta pieslēgumu.

Nodarbības norises apraksts:

Stundas sākumā ierosinu diskusiju par sekojošiem jautājumiem:
Ar ko Latvija atšķiras no citām pasaules valstīm? Kas Latvijai kopīgs ar citām pasaules valstīm?
Kas ir Latvijas dabas bagātības?
Vai Latvijas mežos ir bagātības?
Kā vairāk: mežu, pilsētu, pļavu, purvu, …..? Dzīvnieku vai cilvēku?
Kā tu domā, kas ir gārša, sils, mētrājs?
Ievada sarunas mērķis nonākt pie tēzes , ka „Šodien mežs ienāks informātikā. Esat gatavi? Ķeramies pie uzdevumiem!”

Patstāvīgs darbs pie datora ar digitālajām darba lapām. Skolēni saņem digitālos izdales materiālus un veic uzdevumus.

40 minūšu stundas laikā skolēni nepaspēs paveikt visus uzdevumus, bet mudināšu skolēnus mājās paveikt iesākto. Maniem skolēniem ļoti patīk neobligātie mājas darbi, tie gandrīz vienmēr ir izpildīti un reizēm to paveikšanā iesaistās arī vecāki, jo arī viņi grib zināt, ko bērns tik aizrautīgi dara pie datora. Pārrunas par emocijām, kas radās darba procesā, kā arī par iegūtās informācijas nozīmību.

Paveikto skolēni atsūtīs, izmantojot e-pastu un vēstulei paredzētajā laukā pastāstīs, kā jutās un kas šķita interesants pildot šos uzdevumus. Nākošajā stundā pārrunāsim radušās emocijas un iegūtās informācijas nozīmību.

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns