AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi

Nodarbību meklētājs

Mācību priekšmets(i)
Tēma(s)
Vecuma grupa(s)

Meklēšanas rezultāti:

Nodarbības

Mežs un kultūra, Mežs kā dabas sastāvdaļa, Meža dabas aizsardzība

Uzmanības koncentrēšana Skolotājs dod uzdevumu pieiet pie iezīmētajiem kokiem, tos skart ar rokām. Runāt kokam tautasdziesmu. Nosaukt, cik gluda ir koka miza. Skolotājs dod jēdzienu „faktūra” skaidrojumu. Skolēni ar krītiņu krāso mizas nospiedumu uz papīra un novēro, kā...

Lasīt vairāk »
Mežs un kultūra, Mežs kā dabas sastāvdaļa, Meža dabas aizsardzība

Uzmanības koncentrēšana Skolotājs dod uzdevumu pieiet pie iezīmētajiem kokiem, tos skart ar rokām. Runāt kokam tautasdziesmu. Nosaukt, cik gluda ir koka miza. Skolotājs dod jēdzienu „faktūra” skaidrojumu. Skolēni ar krītiņu krāso mizas nospiedumu uz papīra un novēro, kā...

Lasīt vairāk »
Mežs un kultūra, Mežs kā dabas sastāvdaļa, Meža dabas aizsardzība

Ceļā uz nodarbību vietu – skolas parku - uzdodu skolēniem mīklas par kokiem. Milzis stāv tīruma malā, zaļa platmale galvā.(Ozols) Vīri stāv, mati šņāc.(Koki) Liela, gara māmiņa, simts adatu mugurā.(Egle) Kas ziemu stāv vienā kreklā.(Bērzs) Še bij kociņš, te bij...

Lasīt vairāk »
Mežs un kultūra, Mežs kā dabas sastāvdaļa, Meža dabas aizsardzība

Pirms došanās uz skolas parku, ieejam biblitēkā, kur katrs skolēns paņem vienu latviešu tautasdziesmu krājumiņu, kuru esmu sagatavojusi jau iepriekš. Parkā uzaicinu skolēnus apciemot savu koku, sasveicināties ar to.  Tad īsi pastāstu par mūsu senču īpašajām attiecībām...

Lasīt vairāk »
Mežsaimniecība, Mežs kā dabas sastāvdaļa, Kokapstrāde

katrs skolēns atrod koku, kurš ir tikpat resns kā viņš pats, tikpat garš kā viņš pats. nosakām garāko egli. skolēni pa grupām mēra koku resnumu, nosaka aptuveno augstumu, kā arī izrēķina vecumu, dalot ar 2,5 apkārtmēru cm. Augstumu nosaka divējādi: ar darba lapā...

Lasīt vairāk »
Orientējies mežā!

Bērniem tiek izdalītas zīmītes ar vārdu. Visi kopā dodas mežā. Kamēr iet, skolotāja stāsta nodarbības leģendu: „Reiz dzīvoja 3. klase. Burve viņus iebūra mežā un uzlika RIŅĶUM lāstu (skolotāja ved bērnus riņķiem mežā iekšā), lai bērni netiek no meža ārā. Tā viņi...

Lasīt vairāk »
Pieraksti koka stāstu

Uzdodiet bērniem dažādas latviešu tautas mīklas par kokiem. Mudiniet bērnus nosaukt tās lietas skolā un klasē, kas darinātas no koka. Izstāstiet, ka tā visas iegūtas no dažādu sugu kokiem saskaņā ar to, kādas ir katra koka īpašības. Lai to noskaidrotu, šodien skolnieki...

Lasīt vairāk »
Prezentācijas veidošana par bērzu sulu

Nodarbība notiek sadarbojoties ar informātikas skolotāju un izstrādājot kopīgu plānu. Audzināšanas stundas laikā skolēniem tiek piedāvātas 2 glāzes, kur vienā ielietas bērzu sulas, bet otrā - ūdens. Skolēni mēģina noteikt, kas atrodas katrā glāzē. Audzināšanas stundas...

Lasīt vairāk »
Samēries ar koku

Aizrautības radīšana Sāciet nodarbību ar jautru uzdevumu - uzdodiet katram bērnam atrast kokus, kuri ir tikpat 1) gari, kā viņš; un 2) tikpat resni, kā viņš. Lai viņi norāda uz augstāko un zemāko koku apkārtnē. Uzmanības koncentrēšana Sasauciet bērnus atpakaļ un lūdziet...

Lasīt vairāk »
1/2/3/4/5 lapas

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns