AKTĪVA ATPŪTA
LATVIJAS VALSTS MEŽOS
Skolām
Meistarklase
Meža olimpiāde
Tālākizglītības kursi
Pedagogiem, kurus saista vides izglītība un mežs, AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta Tālākizglītības centru un LVMI “Silava” piedāvā tālākizglītības kursus. Kursu programmas saskaņotas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju.
 
Vienas dienas – 12 stundu (A) tālākizglītības kursi „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu (A)” 
 

Kursi norisinās vismaz vienu reizi mācību gada laikā un tiek piedāvāti bez maksas skolotājiem, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās.

 
Trīs dienu – 36 stundu (A) tālākizglītības kursi „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu (A)”
 
Katru gadu šie kursi - trīs dienu nometne norisinās jūlija beigās un tajos piedalīties aicina AS "Latvijas valsts meži" aktīvākos pedagogus, kas iesaistījušies LVM vides izglītības programmās. Minētajos kursos katrs skolotājs var piedalīties bez maksas reizi trijos gados.
 
Visa informācija www.lvm.lv/talakizglitiba

Video

Atbalstītāji:

LVM logo bez fona feelogo visc logo pilns