Zaļie spilventiņi. Kas tie tādi ir?


zilgana baltsamtenite

Vai esi kādreiz mežā redzējis šādus gaiši zaļus spilventiņus?

Tie nav sūnaini akmeņi.

Tās ir īpašas sūnas – zilganās baltsamtītes.

 

Baltsamtītes izskatās kā mīksti ciņi.

Baltsamtītes var būt pat 50 cm augstas.

Šādas vietas liecina par meža bagātību un daudzveidību.

 

Sūnas paaugstinājumos saaug kopā ļoti cieši.

Pēc formas bieži tās atgādina puslodes.

 

Pasaulē ir 122 baltsamtīšu sugas.

Tās aug visos kontinentos.

Latvijā sastopamas divas sugas:

  • zilganā baltsamtīte,
  • kadiķu baltsamtīte.

Zilganā baltsamtīte ir apdraudēta.

Tā ir iekļauta Eiropas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

profils

izvēlne

Vizuālie iestatījumi
izvēlne
vizuālie iestatījumi

Krāsu uztvere

Teksta lielums