Jaunmoku pils muzejs saņēmis Kultūras ministrijas akreditāciju uz nākamajiem 5 gadiem

03.11.2021 10:11

 

Šī jau ir ceturtā reize, kad Jaunmoku pils muzejs saņem valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statusu. Tas nozīmē, ka muzejs nodrošina kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu darbību.

Jaunmoku pils muzeja krājums šobrīd atspoguļo meža apsaimniekošanas tradīcijas Latvijā, kā arī Jaunmoku muižas kompleksa, ar to saistīto vides, kultūrvēstures norišu un cilvēku likteņus. 2021. gada 1. janvāri muzeja krājumā apkopotas 3468 krājuma vienības.

Īpašu uzmanību akreditācijas komisija vērsa uz darbu ar krājumu. Pārskata periodā muzejs aktīvi darbojies, lai apstrādātu un inventarizētu visus krājuma priekšmetus, kas ir ienākuši laika periodā no 2016. gada līdz 2021. gadam, kā arī aktivizētu darbu ar 20. gs. 80.gados muzejā nonākušu priekšmetu izvērtēšanu un uzņemšanu krājumā. Krājumā pieņemtie priekšmeti ir būtiski papildinājuši krājuma tēmu par meža apsaimniekošanas tradīcijām no 19. gs. sākuma līdz mūsdienām.

Apjomīgākā no krājuma kolekcijām ir dokumentu un foto kolekcija. To būtiski ietekmē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” mantojuma iekļaušana, jo lielāko daļu materiālu veido dokumenti un iespieddarbi par mežapsaimniekošanas tēmām. Ievērojami palielinājušās medību priekšmetu, etviju, medību trofeju un izbāžņu kolekcija, kā arī meža darbarīku un mežsaimniecības priekšmetu. Sadzīves un citi priekšmeti, galvenokārt, krājumā ienākuši, iekļaujot “Silava” materiālus.

Līdz šim muzeja apmeklētāju skaits vidēji gada laikā bija ap 21000-23000 (lielākā daļa no tiem individuālie apmeklētāji un skolēnu grupas), bet būtiskas korekcijas ieviesa Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumi. Būtiski samazinājies skolēnu grupu skaits (2019. gadā – 3386 skolēni grupās, bet 2020.gadā – tikai 931), un to pieprasījums pēc muzejizglītojošajām programmām un ārzemju apmeklētāju skaits, toties jūtami pieaug nelielo grupu, mājsaimniecību vēlme pēc papildus piedāvājuma.

Dažāda rakstura un satura muzejizglītojošie pasākumi ir vēl viens no muzeja komunikācijas veidiem sabiedrības izglītošanā saistītajās tēmās. Daļai no pasākumiem nav noteikts viens tematiskais virziens, bet ir noteikta konkrēta mērķauditorija – ģimenēm Ģimeņu diena, Zinību diena un tradicionālie gadskārtu svētki; senioru un domu biedru grupām – Senioru diena, u.c. To tematikas tiek pielāgotas konkrētā perioda aktualitātēm. Tāpat muzejs piedalās arī dažādu nacionāla līmeņa pasākumos – Putnu dienas, Dabas dienas, Meža dienas (sadarbībā ar AS LVM un Tērvetes dabas parku), Leģendu nakts (LPMA rīkots, dalība no 2019.gada), LPMA Vēsturisko Parku un dārzu dienas (no 2019.gada) u.c., kā arī piedalās starptautiskajā Muzeju nakts un Zemes stundas kustībā.

Pārskata periodā nozīmīgākie muzeja organizētie pasākumi ir  bijuši – Armitsteda 170 gadu jubilejas pasākums (2017), Putnu dienas (2016-2019), Jaunmoku pils 115  un 120 gadu jubilejas (2016 un 2021), Muzeju nakts (2016-2019). Gada centrālais notikums ir ikgadējie Dārza svētki (2016-2020), kas ir viens no lielākajiem muzeja organizētajiem pasākumiem gan no apmeklējuma, gan no iesaistīto resursu viedokļa. Laika gaitā tas jau ir izveidojies kā atsevišķs pasākuma zīmols, ar kuru reģionālajā līmenī atpazīstams Jaunmoku pils komplekss.

Lielākais ieguldījums pētnieciskā darba rezultātu atainošanā un krājuma priekšmetu pieejamības uzlabošanā ir jaunās interaktīvās ekspozīcijas “Mežs un tā nozīme cilvēka dzīvē” izstrāde un realizācija vairākos (2017-2019) posmos, piesaistot Meža attīstības fonda un VKKF projekta līdzekļus. Papildināta jūgendstila interjera ekspozīcija pils 1.stāvā ar restaurētajiem interjera priekšmetiem un 2017.gadā – Dž.Armitsteda jubilejas gadā ekspozīcija uz laiku tika papildināta ar dzimtas relikvijām (tabakdozēm) sadarbībā ar muzeju Mencendorfa nams: Rīdzinieka māja un izgatavotas Džeimsa Armitsteda gleznu kolekcijas 7 darbu kopijā sadarbībā ar Ārzemju mākslas muzeju Rīgas birža.

2017.gadā pētnieciskais materiāls par Dž. Armitstedu un viņa dzimtu apkopots grāmatā “Džordžs Armitsteds – Rīgas goda pilsonis”, bet 2020.gadā izstrādāts teksta materiāls vēsturiskās ekskursijas digitālai versijai un ieviesti audiogidi 4 valodās un 15 QR kodi par kultūrvēstures un dabas objektiem pils teritorijā. 2020.gadā uzsākta un 2021.gadā pabeigti 10 raksti Jaunmoku pils 120 gadu jubilejas izdevumam - grāmatai “Jaunmokas. Stāsti.” par muižas vēstures tēmām.

Muzejs turpina attīstīties katru dienu. Šobrīd VKKF ir piešķīris finansējumu atvērtā krājuma telpas izveidei. Projekta īstenošanas rezultātā Jaunmoku pils muzeja esošās telpas tiks papildinātas ar jaunu krājuma ekspozīcijas telpu, pieejamu apmeklētājiem arī pandēmijas ierobežojumu apstākļos. Tas ļaus piedāvāt publiskas apskatei ievērojami lielāku krājuma daļu, nekā tas ir bijis līdz šim.

Lai paaugstinātu kvalifikāciju un gūtu jaunas prasmes, iespēju robežās katram muzeja darbiniekam tiek dota iespēja papildināt savas profesionālās prasmes, apmeklējot kursus un seminārus. To apmeklējums ir tieši atkarīgs no muzeja darbības specifikas un nelielā muzeja darbinieku skaita.

Šobrīd Jaunmoku pils muzejs ir slēgts līdz 15. novembrim, vai citam valdības noteiktajam datumam sakarā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, bet tiklīdz muzejs atkal būs atvērts, aicinām ikvienu interesentu- individuāli vai grupā, ģimenes lokā vai kādā citā kompānijā atbraukt uz Jaunmoku pili un pašiem pieredzēt kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeja darbību.

 

citi raksti no šīs kategorijas

Skatīt visu
Latvijas Meža dienas LVM dabas parkā Tērvetē

Aicinām skolas, ģimenes un ikvienu dabas draugu iepazīt mežu bagātības grandiozākajā meža izziņas festivālā "Latvijas Meža dienas", kas tradicionāli notiek maija beigās LVM dabas...

Muzeju naktī Jaunmoku pilī ļaus ielūkoties muzeja neredzamajās pusēs

Eiropas Muzeju naktī, 18. maijā, no plkst. 18.00 līdz pusnaktij Jaunmoku pils muzejā aicinās apmeklētājus izzināt un saprast muzeju no neredzamās puses. Muzeju nakts tēmas...

Jaunmoku pils atklājusi vasaras sezonu un dārza terasi

Piektdien, 10. maijā, atklājot jauno dārza terasi un izziņojot lielākos vasaras notikumus – Latgaļu dienu – 29.  jūnijā, Dārza svētkus – 21. jūlijā,  Jaunmoku...

profils

izvēlne

Vizuālie iestatījumi
izvēlne
profils

Krāsu uztvere

Teksta lielums